Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza

Obecnie kilkudziesięciu chłopców. Spotykają się co tydzień: lektorzy w poniedziałki o godz. 20.00, ministranci we wtorki o godzinie 17:00. Służą do Mszy św. i nabożeństw, poszerzają wiedzę o liturgii , dbają o swój wzrost duchowy, grają w piłkę, organizują wycieczki. Są bardzo aktywni.

Schola Nutki św. Józefa

Do scholi należy ponad 50 dzieci w wieku 7-15 lat. W skład wchodzą zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Opieką nad grupą sprawuje s. Grażyna Zelek i ks. Maksymilian Grabowski. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10:30 oraz w niedziele o 9:30 w salce nr 1.

Skauci Europy

Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Więcej informacji na:

Grupka

Wspólnota ewangelizacyjna działająca do 1996 roku. Gromadzi młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia. Spotkania w piątki od godz. 17.oo w sali nr 1. W programie formacja, modlitwa, prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych. Kontakt Paweł Zegartowski tel. 603 083 896

Oaza św. Józefa

Jesteśmy młodymi, których połączyła miłość do Boga. Swą wdzięczność i radość pragniemy okazywać poprzez śpiew, oraz wspólnie spędzony czas na modlitwie i zgłębianiu Pisma Świętego.

Domowy Kościół

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. W parafii istnieją dwa kręgi rodzin.

Macierzanka

Macierzanka to grupa skupiająca mamy – przeważnie z małymi dziećmi. Istnienie Macierzanki wypływa z głębi kobiecego serca, z potrzeby spotkania, dialogu, wzajemnego wsparcia, dzielenia się, wzrastania i dojrzewania w macierzyństwie. Szczęśliwa mama, to szczęśliwa rodzina. Jeśli więc, Mamo...

Schola dorosłych

Parafialna schola dorosłych to grupa osób, które pragną prowadzić do pełniejszego przeżywania liturgii nie tylko siebie nawzajem, ale i wiernych zgromadzonych w kościele na Eucharystii oraz różnego rodzaju nabożeństwach. Jest to wspólnota ludzi w różnym wieku, o różnych doświadczeniach –...

WIO Wspólnota Indywidualności Otwartych

Misją WIO jest kształtowanie Indywidualności, czyli osób, które kierują swoim życiem, które podejmują decyzje i biorą za nie odpowiedzialność. U nas każdy ma szansę stać się Kimś przez podjęcie pracy nad sobą i wzięcie odpowiedzialności. Stawiamy na rozwój. Ale nie rozwój dla rozwoju. Ma on nas...

Mężczyźni św. Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej, szukają Pana, starają się służyć potrzebom innym, odkrywają radość życia według Bożego planu. Spotkanie w środy: Msza św. o godz. 18.3o, spotkania w Kamieniołomie po Mszy.