Wspólnoty

Domowy Kościół

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. W parafii istnieją dwa kręgi rodzin.
Jeden krąg tworzy mniej więcej 5 małżeństw.
Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w wyznaczonym wcześniej miejscu i czasie.  Prowadzi je przygotowane i wyznaczone wcześniej małżeństwo (tzw. para animatorska) oraz ks. moderator.
„Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu” (ks. F. Blachnicki). 

Więcej na: http://www.dk.oaza.pl/