Wspólnoty

Nasza współpraca misyjna

Od pewnego czasu nasza parafia angażuje się w sprawy misji. Szczególnym wydarzeniem było doświadczenie misyjne w 2019 roku w Tanzanii, w którym uczestniczyli również nasi parafianie. Podczas tego miesięcznego pobytu na afrykańskiej ziemi wolontariusze służyli pomocą misjonarzom, przede wszystkim przez organizowanie czasu dla dzieci: zabaw ruchowych, gier, prac plastycznych, zawodów sportowych, a nawet udało się przygotować quiz katechetyczny dla dzieci z kilku wiosek – zwycięscy otrzymali upominki przywiezione z Polski (koszulki, przybory szkolne, słodycze). Zostały również przekazane katechistom Biblie w języku masajskim i suahili, na które parafianie przekazali datki w miesiącu misyjnym. Wsparliśmy również budowę nowego kościoła w parafii w Sunyi. Jednym z najpiękniejszych owoców wolontariatu misyjnego jest adopcja misyjna dzieci, w którą zaangażowało się już kilkanaście rodzin i pojedynczych osób. Zachęcamy do włączenia się w misyjne inicjatywy.

Altana i dar serca

Altana na tarasie Świętej Rodziny przy kościele parafialnym p.w. Św. Józefa jest miejscem spotkań parafian. Stwarza nie tylko przestrzeń dla działalności różnych grup parafialnych, ale jest miejscem, gdzie każdy po niedzielnej Eucharystii może zajrzeć, napić się kawy, poczęstować ciastem, wymienić książką, porozmawiać… Zarówno ofiarę za wynajem altany, jak i każdy dar serca, pozostawiony w niedzielę grosz, przeznaczamy na wsparcie parafii p.w. św. Jana Pawła II w Sunyi w Tanzanii, gdzie posługują misjonarze „fidei donum” z naszej diecezji: ks. Matek Gizicki i ks. Krzysztof Kasprzak.

Jeśli ktoś chciałby przesłać na ten cel ofiarę drogą elektroniczną, można to zrobić korzystając z numeru konta naszej parafii z dopiskiem: „Misje w Tanzanii”: 51 12402308 11110000 33137449

Adopcja misyjna

Jest to rozwijane w wielu miejscach na świecie dzieło pomocy dzieciom z ubogich krajów. Rodzice adopcyjni otaczają adoptowane dzieci modlitwą, wymieniają się korespondencją, towarzysząc w ten sposób swoim podopiecznym i wspierają finansowo, umożliwiając podjęcie edukacji. Nasza parafia ma obecnie pod opieką trójkę dzieci. Poniżej zamieszczamy modlitwę, którą przygotowaliśmy wspólnie z rodzicami adopcyjnymi za nasze dzieci oraz kilka informacji o nich.

Dobry Panie, dziękuję Ci za wielki dar życia oraz niezliczone łaski, których z Twojej ręki codziennie doświadczam. Wiem, że ścieżki życia wielu ludzi, zwłaszcza dzieci, są bardzo wyboiste. Proszę Cię, przez ręce Maryi, o Twoją szczególną opiekę nad dzieckiem, którego duchowej adopcji się podejmuję. Niech wzrasta i rozwija się ku Twojej chwale.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Jeremia Peter Mamundul. Urodził się w lipcu 2009 r. w tanzańskim buszu w plemieniu Masajów. Jest pierwszym dzieckiem w rodzinie. Bardzo lubi się uczyć, co potwierdzają wyniki jakie osiąga w nowej szkole. Jego rodzice są pasterzami. Utrzymują się ze sprzedaży dobytku hodowlanego. Ojciec niestety ma problem z alkoholem. Mama jest osobą cichą i pokorną, i bardzo cieszy się, że syn się uczy, bo tylko on pomoże jej w życiu.

Jozafat Edward Sasi. Urodził się 27 XI 2010 r. w Loliondo wśród Masajów. Uczył się od 2018 roku w katolickiej szkole pw. św. Anny w Mto wa Mbu. Szkoła została założona przez niemiecką zakonnicę Machtyldę Keller. Obecnie od 2022 roku wraz z pozostałą dwójką dzieci uczęszcza do szkoły w miejscowości Kibaigwa. Jego matka uciekła od ojca Masaja, który nie przyjął wiary chrześcijańskiej i pojął kolejne żony. Znalazła schronienie w Loltepes, gdzie jest nauczycielką i samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Ponadto Maria Goretti, jego matka, jest w tamtym rejonie katechistką.

Laurentina Sasi. Urodziła się 6 VII 2014 r. w Loliondo wśród Masajów. To siostra Jozafata. Jej mama, Maria Goretti, nauczycielka, mając ją pod sercem uciekła od męża, ponieważ nie chciał z nią ślubu i wziął kolejną żonę. Nie chciała mieć przeszkody do przyjmowania Komunii Świętej. Gdy skontaktowała się  z ojcem dzieci, ten stwierdził, że nie chce wiary chrześcijańskiej i pozostaje przy tradycyjnej. Dlatego sama wychowuje córkę i syna.

Najnowsze wieści

W 2022 roku została podjęta decyzja o przeniesieniu dzieci do innej szkoły. Do katolickiej szkoły pw. św. Anny w Mto wa Mbu dzieci musiały kilka razy w roku podróżować na trasie przekraczającej 500 km w jedną stronę, co oczywiście dodatkowo zwiększało koszty. Obecnie nasze dzieci adopcyjne uczęszczają do szkoły podstawowej im. Biskupa Morrowa w Kibaigwa (Bishop Morrow Pre&Primary School, English Medium School). Od miejsca zamieszkania jest ona oddalona o 80 km, dzięki czemu łatwiej im spotkać się z bliskimi, a podróż trwa zaledwie 1,5 godziny, a nie 9-11 jak wcześniej. Ułatwi to nam także kontakt z nimi za pośrednictwem ks. Marka, misjonarza, który czuwa nad tym dziełem. Cieszy to, że dzieci uczą się bardzo pilnie, są bardzo ambitne, wdzięczne za pomoc, a świadomość, że jest to możliwe dzięki dobrym ludziom z dalekiej Polski motywuje je do dalszej pracy. Na wysyłanych nagraniach, które oglądamy podczas wspólnych spotkań rodziców adopcyjnych (zwykle 2 razy do roku), widać i słychać, że nasza trójka radzi już sobie całkiem dobrze z językiem angielskim. 

Zapraszamy do włączenia się w adopcję misyjną. Chętnych prosimy o kontakt bezpośrednio z księżmi lub drogą mailową: 1maksgrabowski@gmail.com.

Uwaga! Zmiana numeru konta!

Aby ułatwić przepływ naszego wsparcia pieniężnego i zmniejszyć liczbę pośrednich przelewów, zamieszczamy poniżej numer konta naszego misjonarza. Jest to konto polskie, z którego fundusze przesyłane są już bezpośrednio na Tanzanię i opłaty związane ze szkołą. Można również przekazać jednorazowe wsparcie przez poniższe konto z dopiskiem „Adopcja misyjna (+ ewentualnie imię dziecka)”: 45 1050 1070 1000 0090 7439 8869