Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam Chryste! To nasze zawołanie i zadanie. Najważniejszą misją ministranta jest być przy Jezusie w czasie Mszy Świętej i przez posługę kierować wzrok i myśli swoje i innych ku Niemu. Naszą grupę tworzy obecnie 16 lektorów oraz 11 ministrantów. Służba Liturgiczna to nie tylko gwardia ołtarza, to przede wszystkim wspólnota, która zacieśnia więzi przez udział w wyprawach, rekolekcjach wakacyjnych, zawodach sportowych oraz wspólną modlitwę i kształtowanie ducha. Zapraszamy do wstąpienia do wspólnoty ministrantów św. Józefa.

“Wasza służba nie powinna się ograniczać tylko do świątyni; musi ona promieniować na otoczenie, w którym żyjecie na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie.”
Św. Jan Paweł II do ministrantów

Ministrant to człowiek uczynny, pracowity, wierny słowu, obowiązkowy, koleżeński, potrafiący podzielić się swoim czasem z bliskimi i przyjaciółmi. Tych cech uczymy się w naszej wspólnocie ministranckiej w Parafii p.w. św. Józefa. Szefem i Przewodnikiem naszej „jednostki” jest Jezus Chrystus i to z Nim i dla Niego chcemy wzrastać w świętości.
Ministranci naszej parafii angażują się w wiele rzeczy: przygotowanie asyst liturgicznych na wielkie uroczystości i święta; wycieczki i wakacyjne rekolekcje, które wzmacniają przyjaźnie i są odkrywaniem Boga we wspólnocie; ministrancki turniej piłki nożnej; wyprawy rowerowe i nie tylko (paintball, go-jump). Ministranci spotykają się co tydzień we wtorki o godz. 17:00. W naszej formacji pomaga nam plan przygotowany przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Podejmujemy służbę przy ołtarzu wybierając sobie jeden dzień dyżuru w tygodniu. Uczymy się przez to obowiązkowości, wytrwałości, skupienia.
I ty możesz zostać ministrantem i kształtować swój charakter przy najlepszym Trenerze na świecie – Jezusie Chrystusie!
Pierwsze spotkanie kandydatów na ministrantów i początek kursu ministranckiego: 24 września (wtorek) 2019r. o godz. 16:15 w sali katechetycznej nr 2. Spotkania będą trwały 45 minut.
Odpowiedzialny za wspólnotę jest ks. Maksymilian Grabowski.
Kontakt: 1maksgrabowski@gmail.com