Księża

Ks. prał. ANTONI BEDNARZ proboszcz e-mail: antoni@diecezja.pl

 • Duszpasterska Rada Parafialna
 • „Macierzanka”
 • Parafialny Klub Seniora

Ks. PAWEŁ PALEJ wikariusz, e-mail: kspawel@int.pl

 • Katecheza – Zespół Szkół Gastronomicznych
 • Przygotowanie do Bierzmowania
 • Róże Różańcowe – męskie i żeńskie
 • Zespół Charytatywny
 • Adoremus

Ks. MAKSYMILIAN GRABOWSKI wikariusz e-mail: 1maksgrabowski@gmail.com

 • Katecheza – Szkoła Podstawowa nr 29
 • Służba Liturgiczna Ołtarza
 • Skauci Europy
 • Grupka
 • Grupa Misyjna

Ks. JACEK STRYCZEK e-mail: jaceks.kontakt@gmail.com

 • WIO – Wspólnota Indywidualności Otwartych

Ks. MIROSŁAW ŻAK e-mail: mzak@diecezja.krakow.pl

 • Duszpasterstwo Trzeźwości
 • Mężczyźni Św. Józefa
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka