Wspólnoty Wspólnoty św. Józefa

Fundacja św. Józefa – Zespół Charytatywny

Działa od 1989 roku. Członkowie zespołu / obecnie 11 osób/ pracują społecznie. Udzielają pomocy ubogim rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, niepełnosprawnym. Co 2 miesiące organizują zbiórki pieniędzy na zakup żywności.

Zwracamy się do wszystkich, którym los osób potrzebujących nie jest obojętny o wsparcie działalności Fundacji. Przekazane darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania, gdyż nasza Fundacja – zgodnie ze statutem – działa w zakresie pomocy społecznej. Fundacja nie ma jednak statusu organizacji pożytku publicznego /OPP/ i dlatego nie można nam przekazać 1% podatku.

Pomoc finansowa, choć nie bez znaczenia, nie jest jednak wbrew pozorom najważniejsza. Najważniejsi są ludzie, którzy chcą poświęcić swój czas i trud naszym Bliźnim. Dlatego serdecznie zapraszamy do pracy charytatywnej w naszym Zespole.

Dyżury Zespołu Charytatywnego odbywają się na plebanii
(ul. Zamoyskiego 2), w lokalu nr 3, dwa razy w tygodniu:
wtorki 16.00 -18.00 . 
czwartki 9.00 – 11.00
z wyjątkiem świąt kościelnych

Tel.: 12/ 656-70-31
Adres email: fundacja89@tlen.pl
Nr rachunku bankowego: 38 1750 0012 0000 0000 2134 9119

Zarząd Fundacji:

Teresa Woźniakiewicz – prezes
Anna Grochal – członek Zarządu
Anna Kozłowska– członek Zarządu
Małgorzata Romańska – członek Zarządu
Zofia Korczak-Chodorowska – skarbnik

KRÓTKA HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

Od 1989 r. przy parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu działa Zespół Charytatywny (obecnie 11 osób), którego członkowie stali się założycielami Fundacji Charytatywnej św. Józefa, powołanej do życia w 1991 r. Fundacja działa w lokalu plebanii, przy ul. Zamoyskiego 2, udostępnionym przez poprzedniego ks. proboszcza parafii św. Józefa – ks. prałata Franciszka Kołacza.

Wszyscy członkowie Zespołu i Fundacji pracują społecznie (nieodpłatnie), poświęcając swój czas i siły, a także korzystając często z własnych środków transportu. Chcąc zwiększyć swoją skuteczność działania i pozyskiwania funduszy na cele charytatywne Fundacji, jej członkowie biorą udział w szkoleniach organizowanych dla organizacji pozarządowych, działających na zasadzie wolontariatu. Uczestniczą również w rekolekcjach dla zespołów charytatywnych, organizowanych rokrocznie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Są także zapraszani na tradycyjny już Opłatek z Ks. Kardynałem.

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest udzielanie pomocy materialnej (żywnościowej i rzeczowej), ubogim rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i niepełnosprawnym. Liczba rodzin objętych opieką ulega pewnym zmianom, niestety jednak ciągle jeszcze nie obserwujemy jej zmniejszania się. Obecnie około 130 rodzin (w tym ok. 80 osób samotnych) z terenu parafii św. Józefa jest beneficjentami udzielanej pomocy. Osoby potrzebujące pomocy powinny się zgłaszać do ks. Pawła, podczas jego dyżuru w kancelarii parafii /piątek  godz. 10-11/, a następnie z otrzymanym skierowaniem udać się do zespołu charytatywnego w podanych wyżej godzinach jego dyżurów.

Pomoc żywnościowa polega na wydawaniu raz w miesiącu produktów spożywczych podczas dyżurów w lokalu Fundacji. Osobom leżącym i niepełnosprawnym, które nie mają możliwości odebrać prowiantu osobiście lub przez kogoś z rodziny, paczki żywnościowe dostarczane są do domu. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy przygotowywane i wydawane są paczki okolicznościowe.

Członkowie Fundacji dokonują zakupów żywności i uczestniczą w jej transporcie oraz przygotowywaniu i wydawaniu paczek żywnościowych. Już od roku 2009 nie otrzymujemy dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa

W okresie od czerwca 2007 do 2014 roku Fundacja wydawała również żywność finansowaną przez Unię Europejską, rozdzielaną za pośrednictwem Caritas.

Pewna część żywności jest pozyskiwana z darów składanych do kosza przy ołtarzu św. Antoniego, podczas zbiórek ogłaszanych w parafii.

Ponadto Fundacja współorganizuje wraz z ss. Franciszkankami Rodziny Maryji, przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wieczerzę wigilijną dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu parafii. Osoby niepełnosprawne są dowożone przez wolontariuszy. Uczestnicy Wieczerzy otrzymują okolicznościowe paczki upominkowe.

Zwracamy się do wszystkich, którym los osób potrzebujących nie jest obojętny o wsparcie działalności Fundacji. Przekazane darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania, gdyż nasza Fundacja – zgodnie ze statutem – działa w zakresie pomocy społecznej. Fundacja nie ma jednak statusu organizacji pożytku publicznego /OPP/ i dlatego nie można nam przekazać 1% podatku.

Pomoc finansowa, choć nie bez znaczenia, nie jest jednak wbrew pozorom najważniejsza. Najważniejsi są ludzie, którzy chcą poświęcić swój czas i trud naszym Bliźnim. Dlatego serdecznie zapraszamy do pracy charytatywnej w naszej Fundacji.