Siostry

Siostra Halina Moskała – posługa w zakrystii
Siostra Grażyna Zelek – schola „Nutki św. Jozefa”, katecheza SP nr 29
Siostra Ewa Cieśla – katecheza SP 29,
Siostra Iza Pałka – katecheza SP29