Z dziejów Podgórza

Fotogalerie
Stare fotografie
Moje Podgórze – foto Paweł Kubisztal
Kościół św. Józefa w krajobrazie podgórskim – foto Paweł Kubisztal

Więcej o Podgórzu
Muzeum Podgórza
Stowarzyszenie Podgórze.pl
Stary Cmentarz Podgórski

Z dziejów Podgórza

VI-VII w. – powstaje kopiec, nazwany później Kopcem Krakusa. Uważany jest za grób legendarnego władcy Krakowa; został jednak wzniesiony zanim na tych ziemiach pojawili się Wiślanie.

XI-XII w. – zostaje zbudowany kościółek pw. św. Benedykta; jego twórcami byli prawdopodobnie benedyktyni z Tyńca 1254 – pierwsza pisana wzmianka o kościółku pw. św. Benedykta (Kodeks Dyplomatyczny Katedry Wawelskiej).

27 luty 1335 – powstaje miasto Kazimierz, powoli obrastające w przedmieścia; jednym z nich jest właśnie Podgórze. Parafią jest wówczas kościół pw. św. Jakuba, dziś nie istniejący.
początek XVI w. – pierwsze zapiski na temat osady w miejscu dzisiejszego Podgórza.

1702 – powstaje plan Krakowa i okolic; zaznaczono na nim kościółek pw. św. Benedykta i kopiec Kraka.

1772 – po I rozbiorze Polski Wisła została uznana za granicę między Polską i Austrią; tym samym Podgórze znalazło się po stronie austriackiej.

1776 – Austriacy wycofali się z Kazimierza, a za główną siedzibę obrali sobie Podgórze; powstaje pomysł stworzenia tu odrębnego, konkurencyjnego dla Krakowa miasta.

1782 – po raz pierwszy oficjalnie pojawia się nazwa Podgórze (zapiski cyrkularne do stacyi Podgórskiej).

1784 – cesarz Józef II wydaje uniwersał, w którym nadaje Podgórzu prawa miejskie. Jest w nim zawarty artykuł o konieczności budowy kościoła.

1 maja 1788 – w Podgórzu powstaje pierwsza szkoła 10 września 1793 – do Podgórza przyjechał Tadeusz Kościuszko, który tu spotkał się z przedstawicielami konspiracji warszawskiej, w celu omówienia organizacji powstania.

3 sierpnia 1808 – Podgórze otrzymuje nowy herb.

1809 -1815 – Podgórze zostaje przyłączone do Krakowa jako IV Dzielnica i wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego.

19 kwietnia 1818 – Franciszek I wydał dekret o budowie kościoła i erygowaniu parafii w Podgórzu. Msze św. odbywały się w budynku Oekonomie Gebaeude – rządowym obiekcie wielofunkcyjnym.

1832 – powstaje kościół pw. św. Józefa, wokół którego zaczęto organizować Rynek Podgórski.

luty 1846 – w czasie Powstania Krakowskiego Podgórze poniosło duże straty, tu zginął przywódca powstania – Edward Dembowski (pochowany na starym Cmentarzu Podgórskim).

25 sierpnia 1881 – uroczyste poświęcenie nowego budynku szkoły.

1892 – 96 – z inicjatywy kierownika szkoły ludowej w Podgórzu Wojciecha Bednarskiego powstaje park miejski, nazwany później jego imieniem.

XIX/XX w. – powstaje pomysł utworzenia Wielkiego Krakowa – miasta obejmującego wszystkie okoliczne wsie, w tym miasto Podgórze, którego mieszkańcy gwałtownie przeciwko temu zaprotestowali.

1905 – zostaje rozebrany kościół pw św Józefa; w tym samym roku, na tym samym miejscu, zaczyna się budowa nowego, obecnego kościoła.

1909 – konsekracja świątyni przez ks. bpa sufragana Anatola Nowaka.

1910 – pojawia się projekt połączenia Podgórza z Płaszowem, Ludwinowem i Wolą Duchacką w celu utworzenia miasta równorzędnego z Krakowem; projekt ten zostaje przegłosowany niewielką ilością głosów. Podgórze jest wówczas w pełni samodzielną, doskonale zaprojektowaną i bogatą jednostką.

1 lipca 1915 – następuje połączenie obu miast; uroczystą Mszę św. w kościele mariackim odprawia ks. kard. Adam Sapieha.