Historia parafii

W uniwersale Józefa II (akcie założycielskim miasta Podgórze) znalazł się artykuł, dotyczący konieczności budowy kościoła w nowo ukonstytuowanym mieście. Jednak, mimo że dekret ten wydany został w roku 1784, to powstania samodzielnej parafii /probostwa/   podgórzanie doczekali się dopiero 19 kwietnia 1818 roku, czterdzieści dwa lata po obietnicy cesarza Józefa II. Powstanie paraf i nie znaczyło zresztą wcale budowy kościoła ? do użytku wiernych i ks. Alojzego Owsińskiego, pierwszego proboszcza podgórskiego, oddano skromną kaplicę w Oekonomie Gebaeude, budynku rządowym. W pomieszczeniu tym znajdował się wcześniej magazyn mundurów ? łatwo sobie więc wyobrazić warunki, w jakich przyszło podgórskim parafianom spotykać się na nabożeństwach.

Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w roku 1832. Wówczas to na Rynku Podgórskim powstał kościół pw. św. Józefa, wybudowany wg projektu budowniczego miejskiego Franciszka Brotschneidera. Kościół ten, wzniesiony w stylu klasycyzującym, cechował się bardzo prostą konstrukcją, przypominając prostą skrzynię z niska wieżą od frontu. Wyposażono go w sprzęty pochodzące ze zburzonego (1835-38) kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krakowie (drewniany ołtarz główny oraz marmurowe boczne).

Świątynia ta okazała się być zbudowana wadliwie i już na początku XX w. pojawiła się konieczność rozebrania jej. Do dziś jedyną pamiątką po starym kościele jest wznosząca się na tyłach nowej świątyni murowana dzwonnica z 1879 roku.
Gdy stało się jasne, że istniejący kościół grozi zawaleniem, zawiązał się komitet Budowy Kościoła, który w roku 1892 przyjął projekt autorstwa Józefa Kryłowskiego i Ignacego Sowińskiego. Jednak brak środków finansowych nie pozwalał na rozpoczęcie prac przy budowie. I może dobrze się stało, ponieważ przyjęty projekt zakładał wzniesienie skromnego, jednowieżowego kościoła, zdecydowanie mniej imponującego niż obecny.

Powstanie kościoła pw. św. Józefa w jego dzisiejszym kształcie podgórzanie zawdzięczają ks. Antoniemu Gruszeckiemu, ówczesnemu proboszczowi. Zwrócił on bowiem uwagę na wystawiony na wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie projekt architekta Jana Sas-Zubrzyckiego ? projekt nagrodzony II nagrodą w konkursie na kościół Chrystusa Zbawiciela w Warszawie. Jak się okazało, koncepcja architekta, miłośnika sztuki średniowiecznej, zainspirowanego budownictwem gotyku i renesansu, traf ła dokładnie w oczekiwania podgórskiego proboszcza.
W 1905 roku został rozebrany stary kościół, a 13 maja tegoż roku miało miejsce poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię. Roboty postępowały bardzo szybko, także 24 października 1909 roku odbyła się uroczystość konsekracji. Zaczęto wyposażać kościół.
Kościół św. Józefa