Galeria

Dekret

Kraków, dnia 19 marca 2021 r. DEKRETustanowienia archidiecezjalnegoSanktuarium Świętego Józefa, Mężnego Opiekuna Rodzin,w kościele parafialnym pw. Świętego Józefaw Krakowie-Podgórzu Bogate dzieje...