Sanktuarium

Spotkania mężczyzn

Grupa „Mężczyźni św. Józefa” powstała w naszej parafii w 2008 roku. Inspiracja do założenia pochodzi z USA – Rhode Island, skąd do Polski przyjechał Donald Turbitt – założyciel międzynarodowego Ruchu Mężczyzn świętego Józefa.
W każdą środę modlimy się w naszym sanktuarium na nabożeństwach o godz. 18.00
i na Mszy św. o godz. 18.30. Mszy św. przewodniczy i głosi kazania opiekun duchowy ks. Mirosław Żak. Po Mszy św. odbywają się spotkania w pięknych starych piwnicach pod budynkiem plebanii. Od początku działalności rozpoczęliśmy comiesięczne spotkania otwarte, które odbywają się zawsze w trzecie środy miesiąca. Do dziś było ich w sumie ponad 130. Co miesiąc zapraszamy gości – świadków wiary. Zależy nam na świadkach, budujących naszą wiarę.
Od 2009 roku rozpoczęliśmy pracę z liderami różnych męskich grup.
Pracę tą kontynuujemy przez te lata powtarzając corocznie weekend formacyjny dla liderów. Organizujemy rekolekcje, konferencje, spotkania, pielgrzymki. Organizujemy również mniejsze spotkania na bazie zaproszonych gości w różnych miejscach w Polsce – co jest zalążkiem kolejnych męskich grup w parafiach. Prowadzimy pracę formacyjną w małych grupach, warsztaty wakacyjne, szkołę modlitwy, comiesięczne Adoracje. Zapraszamy mężczyzn na aktywne grupy, gdzie obok wspólnego przeżycia przygody dzielimy się tematami wiary. Okresowo zapraszamy mężczyzn wspólnie z rodzinami na wyprawy w góry, albo na pikniki rodzinne.

Pracujemy z mężczyznami w różnych częściach Polski. Aktualnie w cieci grup Mężczyzn Św. Józefa mamy ponad 70 grup w różnych parafiach w Polsce. Również wśród Polonii powstało wiele polskich męskich grup. Działalność statutowa to również działalność wydawnicza. Wydaliśmy wiele materiałów formacyjnych w formie książek i płyt z nagraniami.

Praca z mężczyznami w Kościele jest dziś bardzo ważna. Od silnych mężczyzn zależą losy naszych rodzin, naszych parafii, naszej Ojczyzny. Jesteśmy przekonani, że Święty Józef – jako patron naszych czasów jest doskonałym wzorem prawdziwego, zaangażowanego i wiernego Bogu mężczyzny. Takich mężczyzn potrzebuje świat w XXI wieku i mamy przekonanie, że Bóg używa nas do budzenia mężczyzn do wiary, co daje nadzieję na przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www.mezczyzni.net