Procesja Bożego Ciała | 8 czerwca 2023

Fotografie: Andrzej Gluc