Nabożeństwa

Godzinki – w każdą niedzielę, godz. 7.1o
Majowe do MB– maj, godz. 18.oo
Różańcowe – październik, godz. 18.oo
Fatimskie – 13 dnia / V – X / godz. 17.3o
do św. Józefa – środy , godz. 18.oo
do NSPJ –pierwsze piątki miesiąca, godz. 18.oo, czerwiec, godz. 19.oo
do św. Antoniego i św. O. Pio – drugie piątki miesiąca, godz. 18.oo
Koronka do Bożego Miłosierdzia – trzecie piątki miesiąca, godz. 18.oo
do św. Zygmunta Felińskiego – czwarte piątki miesiąca, godz. 18.oo
za zmarłych – listopad, godz. 18.oo, w niedziele, godz. 11.45
Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.3o
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu, godz. 17.oo, 18.45, 19.15