Sakramenty

Małżeństwo

Bardzo się cieszymy, że planujecie Państwo sakrament małżeństwa w Sanktuarium św. Józefa Mężnego Opiekuna Rodzin w Krakowie. Dołożymy wszelkich starań aby ten dzień, dla Państwa był piękny i wyjątkowy. Aby tak się stało, potrzebna jest dobra współpraca i przestrzeganie ustalonych zasad. Poniżej znajdziecie najczęściej zadawane pytania dotyczące ślubu w naszej świątyni.

Co jest najważniejsze w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa?
Spokój. Chwila ciszy i duchowe przygotowanie, dobry rachunek sumienia,  szczera spowiedź i wspólna refleksja nad sakramentem małżeństwa. Ciekawą propozycją są prowadzone w różnych miejscach rekolekcje dla narzeczonych. 

Jakie dokumenty należy przygotować przed ślubem?
Najważniejsze dokumenty to: 

  • metryka chrztu do małżeństwa (ważna 6 miesięcy), 
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie z USC  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • świadectwo ukończenia kursów przedmałżeńskich zgodnych z wytycznymi Wydziału Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.

Pozostałe dokumenty to:

  • ostatnie świadectwa z religii w szkole oraz indeks katechetyczny jeżeli został wydany,
  • zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
  • w przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii: zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na zawarcie Sakramentu Małżeństwa w parafii św. Józefa,
  • zaświadczenie o odbytym kursie dla narzeczonych zgodne z wymogami diecezjalnymi,
  • w przypadku wdowców: urzędowy akt zgonu współmałżonka.

Gdzie należy spisać protokół przedślubny?
Proponujemy aby protokół spisać w parafii miejsca zamieszkania – w takim przypadku do parafii ślubu należy dostarczyć licencję, którą otrzymacie Państwo po zakończeniu procedury. Parafia może też przekazać uprawnienia do spisania protokołu do miejsca zawierania ślubu – w takim przypadku należy dostarczyć zgodę na spisanie protokołu i udzielenie ślubu w naszej parafii.

Jak umówić się na spisanie protokołu przedmałżeńskiego?
Prosimy o telefon w godzinach urzędowania kancelarii aby ustalić odpowiedni termin. Na spisanie protokołu i rozmowę potrzebujemy około 1 godziny.

Kiedy należy spisać protokół?
Najlepiej 3 miesiące przed terminem ślubu.

Mieszkamy za granicą, co w takim przypadku?
Należy zgłosić się do parafii, na terenie której przebywacie i tam spisać protokół, oraz spełnić wymagane prawem formalności. Po zakończeniu przygotowania, parafia za pośrednictwem kurii przekazuje dokumenty do naszej diecezji, a diecezja do naszej kancelarii. Przed ślubem należy zgłosić się do polskiego Urzędu Stanu Cywilnego po zaświadczenie o braku przeszkód do małżeństwa.

Mamy już kontrakt cywilny, co mamy zrobić aby zawrzeć Sakrament Małżeństwa?
Należy wypełnić wszystkie procedury przewidziane przed ślubem, oraz dostarczyć dokument potwierdzający kontrakt cywilny. Na taki ślub potrzebna jest zgoda biskupa miejsca.

Gdzie na nauki?
Prosimy o zapoznanie się informacjami dla narzeczonych na stronie Archidiecezji diecezja.pl Zaświadczenia z kursów zakupionych w internecie oraz ze strony nauki.pl nie są akceptowane. W przypadku kursów spoza naszej diecezji należy zwrócić się do Wydziału Rodzin na ul. Franciszkańskiej 3, w celu autoryzacji kursu.

Co to są zapowiedzi?
To informacja, że pragniecie zawrzeć małżeństwo, którą przekazujemy do Waszych parafii zamieszkania.

Czy jest możliwy ślub z osobą niewierzącą lub nie ochrzczoną?
Tak, za zgodą biskupa miejsca. W takim przypadku ślub udzielany jest zazwyczaj poza Mszą święta. Osoba niewierząca lub nie ochrzczona również składa przysięgę małżeńską. Nie ma tzw. ślubów „jednostronnych”.

Czy jest możliwość liturgii w języku obcym?
Tak, jeżeli macie księdza posługującego się tym językiem. Ksiądz musi legitymować się odpowiednim dokumentem potwierdzającym władzę sprawowania sakramentów. W przypadku księży pracujących poza Polską, potrzebny jest oficjalny dokument z diecezji w której ksiądz posługuje.

Czy możemy angażować się w liturgię?
Tak. Zachęcamy do wyboru czytania i psalmów, przygotowania modlitwy wiernych, dziękczynienia po Komunii świętej. Warto również ustalić sposób składania przysięgi.

Czy możemy udekorować kościół?
Nie. Dekoracją zajmuje się osoba wyznaczona przez parafię. Nie ma możliwości realizacji indywidualnych pomysłów i aranżacji wnętrza. 

Czy przygotowanie ceremonii ślubu w kościele, możemy zlecić agencji?
Nie, Parafia nie współpracuje z żadnymi agencjami.

Jakie są wymagania dotyczące zdjęć i filmowania podczas ceremonii?
Fotograf powinien mieć licencję upoważniającą do robienia zdjęć podczas liturgii. Prosimy aby wymagać od fotografujących odpowiedniego stroju. Prosimy nie robić zdjęć w zakrystii oraz siostrom posługującym w parafii.

Czy ceremonia jest ograniczona czasowo?
Tak, zazwyczaj śluby odbywają się o pełniej godzinie, w związku z tym zależy nam na punktualnym rozpoczęciu ceremonii.

Kiedy podpisujemy dokumenty przed ślubem?
Dokumenty podpisujemy w dniu ślubu, przed uroczystością. Prosimy o przybycie najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii do zakrystii. Świadkowie ślubu muszą legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Ile kosztuje ślub?
Za sakramenty nie pobiera się opłat. Podczas rezerwacji terminu pobieramy kwotę kaucji w wysokości 500 zł. Cała kwota kaucji przeznaczona jest na kwiaty i dekorację w dniu Waszego ślubu. Jeśli macie takie możliwości, będziemy wdzięczni za ofiarę na utrzymanie kościoła oraz dla posługującego księdza i pracowników zakrystii. Opłata za pracę organisty jest wg stawek ustalonych z organistą. 

Czy podczas liturgii może grać zespół, solista, schola?
Tak. Prosimy jednak aby w tej kwestii rozmawiać bezpośrednio z organistą Panem prof. Markiem Pawełkiem odpowiedzialnym za muzykę podczas liturgii w naszym sanktuarium. Ponieważ mamy złe doświadczenia z agencjami ślubnymi, które promują swoich muzyków, prosimy o rozwagę i ostrożność. Nie każdy utwór i aranżacja muzyczna może być wykonana w przestrzeni sakralnej i podczas liturgii Mszy świętej.

Kiedy i jak można zapłacić?
Prosimy aby sprawy finansowe zamknąć podczas spisywania protokołu. Wpłaty przyjmujemy w gotówce a także kartami płatniczymi.

Gdzie zaparkować?
Tylko samochód Państwa Młodych może wjechać na teren przy kościele. Dla gości polecamy parking wielopoziomowy przy Koronie oddalony 200 metrów od kościoła. 

Czy jest zgoda na konfetti przy wyjściu z kościoła?
Nie, prosimy aby na terenie przykościelnym i na schodach przed kościołem nie używać konfetti, ryżu, baniek mydlanych, monet, płatków kwiatowych itp.