Golgota Podgórska – poświęcenie

Fotografie: Andrzej Głuc