Sakramenty

Chrzest

Uroczysty Chrzest w kościele św. Józefa odbywa się w III niedziele miesiąca oraz w Święta na Mszy Św. o godz.12:00.
Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w III sobotę miesiąca przed terminem Chrztu o godz. 19:15 w sali nr. 1.

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
(młodzież: świadectwo z religii i Bierzmowania).
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu
kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy