Landing

Rekolekcje wielkopostne – Judasz Apostoł

W dniach od 21 do 24 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne zatytułowane „Judasz Apostoł”, które w tym roku poprowadził ks. prof. Franciszek  Longchamps de Bérier, kapłan...

Liturgia stacyjna

– Ufność w jego orędownictwo potrzeba jest również naszej wspólnocie Kościoła krakowskiego, zwłaszcza w czasie, kiedy z rozmaitych stron jest atakowany. Św. Józef potrzebny jest nam także jako...

Franciszek – Patris Corde

LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICYOGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFAPATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa...

Jan Paweł II – Redemptoris Custos

ADHORTACJA APOSTOLSKAOJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA IIREDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIEW ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA Do Biskupówdo Kapłanów i Diakonówdo Zakonników i Zakonnicoraz...

Quamquam Pluries

O opiece św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, pod którą uciekać się powinniśmy w tych trudnych czasach.Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i innych Biskupów trwających w pokoju...