Wspólnoty Wspólnoty św. Józefa

Bractwo św. Józefa

to wspólnota modlących się za zmarłych i konających. W kaplicy św. Wincentego Fereriusza znajduje się księga zmarłych parafian, za których modlimy się każdego dnia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Obowiązki członków:

1. Codzienna modlitwa:

– do MB Bolesnej za dusze w czyśćcu cierpiące,
– do św. Józefa o dobrą śmierć i za konających,
– za zmarłych członków bractwa i parafian,

2. Częste korzystanie z sakramentów świętych
3. Uczestniczenie w 2 niedzielę miesiąca o godz. 12.00 we Mszy Święta za zmarłych i wspólnej modlitwie.

Modlitwa

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, która obficie wytrysnęła z boku Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w obecności Jego Niepokalanej Matki, co sprawiło Jej wielki ból, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najbardziej czciła Niepokalaną Dziewicą Maryję, aby mogła jak najprędzej wejść do Twojej chwały i wielbić Cię razem z Nią przez wszystkie wieki. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją.

Amen.