W trosce o rodzine

Warsztaty z komunikacji

Dla narzeczonych oraz małżonków chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie porozumiewania się.

Zarys tematu:
Obserwacja życia małżeńskiego pokazuje, że źródła wielu (może nawet większości) problemów małżeńskich tkwią w nieumiejętności porozumiewania się dwojga ludzi. Najczęściej nie umieją oni rozmawiać tak, aby zrozumieć się nawzajem i znaleźć wyjście z sytuacji konfliktowej. Dlatego, przygotowując się do małżeństwa, warto zadbać o przyswojenie sobie podstawowych umiejętności z tej dziedziny, by skutecznie radzić sobie z pojawiającymi się nieuchronnie w każdym związku konfliktami.

W czasie spotkania poruszymy następujące tematy:

  • jak radzić sobie z trudnymi emocjami, by nie niszczyły relacji;
  • jak nieagresywnie formułować swoje oczekiwania, by być autentycznym i szczerym;
  • jak rozwiązywać konflikty, by stawały się okazją do rozwoju związku;
  • jak dbać o wzajemne relacje, by miłość była coraz dojrzalsza.

Zajęcia mają charakter warsztatów, co oznacza, że zakładają aktywny udział uczestników.

Terminy w 2023 roku:

 21.01.2023
 04.03.2023
 25.03.2023
 06.05.2023
 01.07.2023
 02.09.2023
 30.09.2023
 28.10.2023
 02.12.2023

Czas trwania: 
I Grupa: godz. 9.00 – 13.00
II Grupa:  godz. 15.00 – 19.00

Prowadzący:
mgr Wiesława Banaszkiewicz
mgr Barbara Biernat

Rejestracja: Recepcja Domus Mater +48 12 290 63 01


RODZINATAK.PL
SERCAŃSKIE DUSZPASTERSTWO RODZIN
UL. SASKA 2C, 30-715 KRAKÓW