Wspólnoty

Schola Nutki św. Józefa

Do scholi należy ponad 50 dzieci w wieku 7-15 lat. W skład wchodzą zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Opieką nad grupą sprawuje s. Grażyna Zelek i ks. Maksymilian Grabowski. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10:30 oraz w niedziele o 9:30 w salce nr 1.