Parafia

Pluton Alicja

W otoczeniu kościoła św. Józefa od ul. Rękawka znajduje się pomnik poświęcony bohaterskim harcerzom z Plutonu „Alicja”. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 21 listopada 1998 r.

Pluton Alicja

Podgórski Pluton Szarych Szeregów Kedywu Armii Krajowej wywodził się z harcerzy przedwojennych drużyn Związku Harcerstwa Polskiego istniejących na terenie Podgórza i Płaszowa. Niemal zaraz po wkroczeniu hitlerowców do Krakowa powstała konspiracyjna Komenda Chorągwi Krakowskiej, hufce i drużyny włączone w 1940 roku do ogólnopolskiej organizacji harcerskiej pn. „szare Szeregi” stanowiącej autonomiczną część organizacji wojskowej, pn. Związek Walki Zbrojnej a później – Armia Krajowa.
Organizowały się konspiracyjne drużyny. Po Przeorganizowaniu w struktury Szarych Szeregów powstały grupy: „Zawiszaków”, „Bojowe Szkoły” i „Grupy Szturmowe”. W kwietniu 1943 r. z-ca komendanta Chorągwi Krakowskiej Franciszek Baraniuk „Szulce” utworzył kompanię pn. „Bartek” i organizował następną pn. „Maciek”. Właśnie pierwszym jej plutonem był pluton o kryptonimie „Alicja”. Dowództwo nad nim objął dotychczasowy hufcowy Roju Podgórskiego Mieczysław Barycz „Lis”, „Jacek”.
W lipcu 1943 r. pluton został przekazany do dyspozycji Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej. Dowódcą został por. Ryszard Nuszkiewicz ”Powolny”, komandos przerzucony do Polski z Anglii. Nastapiła reorganizacja polegająca m.in. na rozdzieleniu braci z „Piatek” i pogłębieniu konspiracji. Rozpoczęło się intensywne szkolenie w zakresie dywersji. Obok szkolenia pluton kontynuował kolportaż prasy konspiracyjnej, bijkot kin, zbieranie informacji o wrogu, rozlepianie ulotek, akcje sabotażowe oraz zdobywanie broni przez rozbrajanie pojedynczych żołnierzy niemieckich.
Aktywna działalność plutonu „Alicja” zakończyła się tragicznie. W wyniku zdrady – od września 1943 do kwietnia 1944 r. nastąpiły w 4 etapach grupowe aresztowania, począwszy od d-cy plutonu i kadry instruktorskiej. W krótkim czasie pluton przestał istnieć. Poległo kilkudziesięciu harcerzy.

Skład Plutonu „Alicja”

Barycz Mieczysław „Lis”, lat 22, areszt. XI. 1943, zginął
Baraniuk Franciszek „Szulce”, lat 21, areszt. IX. 1943, zginął 28.X.1943
Nuszkiewicz Ryszard „Powolny”, lat 23
Barycz Tadeusz „piorun”, lat 21, areszt. XI, 1943
Czarny Zdzisław3 „Pikuś” lat 17, areszt. 23.XI. 1943, zginął
Czarny Stanisław, lat 19, areszt. III. 1944, zginął 28.V. 1944
Dąbrowski Tadeusz, lat 17, areszt. I. 1944, zginął 6.IV. 1944
Drapich Marian „Lawina”, lat 17, areszt. XI.1944, zginął 23.XI.1944
Drapich Józefa, lat 17, areszt. III 1944, zginął 8.V. 1944
Folwark Bogusław „Mściwoj”, lat 18, areszt. IX. 1943, zginął
Gaweł Antoni „Luby”, lat 22, areszt. III. 1944, zginął 6.IV. 1944
Grochala Tadeusz, lat 18, areszt. X. 1944, zginął 23.XI.1943
Handzlik Marian, lat 16, areszt. XI.1943, zginął 18.XII.1943
Jaguś Arkadiusz „Kadek”, lat 21, areszt. IX.1943, zginął 28.X.1943
Jaguś Wiesław, lat 18, areszt. XI.1943, zginął 11 XII. 1943
Karaś Stanisławe, lat 19, areszt. III.1944, zginął 28.V. 1944
Kraus Jerzy „Przemko”, lat 18, areszt. XI. 1943, zginął 18. XII. 1943
Latowiecki Ludwik, lat 21, areszt. I.1944, zginął 29.I. 1944
Latowiecki Władysław „Walkoń”, lat 20, areszt. I.1944, zginął 29.I.1944
Mądrala Sławomir „Pirat”, lat 17, areszt. XI.1943, wyrok 23.XI.1943
Niziński Andrzej „Lasota”, lat 17, areszt. XI.1943, zginął 11.XII. 1943
Niźnik Marian, lat 21, areszt. XI.1943, zginął 23.XI.1943
Niźnik Władysław, lat 23, areszt. XI.1943, zginął 23.XI.1943
Pławecki Stanisław „Sulibor”, lat 19, areszt. IX.1943
Podbiera Bolesław „Bezimienny”, lat 18
Seidel Aleksander, lat 17, areszt. I.1944, zginął 29.I.1944
Seidel Karol, lat 21, areszt. I.1944, zginął 29.I.1944
Skwarczowski Władysław, lat 16, areszt. XI.1943, zginął 23.XI.1943
Sułek Czesław „Cenio”, lat 15
Sułek Władysław „Mahomet”, lat 17, areszt. III.1944, zginął 28.V. 1944
Stachura Mieczysław, lat 18, areszt. III.1944, zginął 6.IV.1944
Szczurek Władysław „Szatan”, lat 18, areszt. IX.1943, zginął 28.X.1943
Świstak Józef „Bunkier”, lat 18, areszt. III.1944, zginął 6.IV.1944
Świstak Zbigniew „Przepiórka”, lat 18, areszt. XI.1943, zginął 23.XI.1943
Woźniczka Feliks, lat 16, areszt. I. 1944, zginął
Woźniczka Tadeusz, lat 22, areszt. XI.1943, zginął 23.XI.1943
Wytyśnik Stefan „Baca”, lat 19, areszt.III.1944, zginął 8.V.1944
Dziedzic Halina „Alina”, lat 16, areszt. XI.1943, zginęła
Potoczek Janina „Telimena”, lat 17, areszt. XII.1943

Poza wymienionymi w publikacjach podawano także nazwiska lub pseudonimy osób o których nic ponadto nie wiadomo. M.in: Damski Józef, Gloger lub Glogin Marian, Gardyła Roman, Jaguś Zbigniew, Turek Jan „Aga”, Niźnik Mieczysław, „Murzyn, „Lancia”. Wymieniono też drużynę dziewcząt w skład której obok wymienionych ”Telimeny” i „Aliny”, wchodziły: „Żywia” /Anna Surowiec/, „Marzena” /Mieczysława Zwolińska/, „Lotos” /Irena Potoczek/, „Olga” /Barbara Zawisza/ „Inka” /Stefania Żychowska/, „Grażyna” /Barbara Uhma/, „Jaguś” /Janina Legutko /, „Liszka” / Maria Bąk/, „Promyczek” / NN/ i „Urszula” / NN/