Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam Chryste! 
Zawsze i wszędzie!

To nasze zawołanie i zadanie. Najważniejszą misją ministranta jest być przy Jezusie w czasie Mszy Świętej i przez posługę kierować wzrok i myśli swoje i innych ku Niemu. Naszą grupę tworzy obecnie 15 lektorów oraz 10 ministrantów. Służba Liturgiczna to nie tylko gwardia ołtarza, to przede wszystkim wspólnota, która zacieśnia więzi przez udział w wyprawach, rekolekcjach wakacyjnych, zawodach sportowych oraz wspólną modlitwę i kształtowanie ducha. Zapraszamy do wstąpienia do wspólnoty ministrantów św. Józefa.

“Wasza służba nie powinna się ograniczać tylko do świątyni; musi ona promieniować na otoczenie, w którym żyjecie na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie.”
Św. Jan Paweł II do ministrantów

Ministrant to człowiek uczynny, pracowity, wierny słowu, obowiązkowy, koleżeński, potrafiący podzielić się swoim czasem z bliskimi i przyjaciółmi. Tych cech uczymy się w naszej wspólnocie ministranckiej w Parafii p.w. św. Józefa. Szefem i Przewodnikiem naszej „jednostki” jest Jezus Chrystus i to z Nim i dla Niego chcemy wzrastać w świętości.
Ministranci naszej parafii angażują się w wiele rzeczy: przygotowanie asyst liturgicznych na wielkie uroczystości i święta; wycieczki i wakacyjne rekolekcje, które wzmacniają przyjaźnie i są odkrywaniem Boga we wspólnocie; ministrancki turniej piłki nożnej.
Ministranci spotykają się co tydzień we wtorki o godz. 19:00. Zbiórki dla lektorów odbywają się co tydzień w poniedziałek o godz. 20:00. Dodatkowo w piątki o godz. 19:00 ministranci, lektorzy (a niekiedy i scholistki) korzystają z zajęć prowadzonych na sali gimnastycznej przy SP nr 29.
W naszej formacji pomaga nam plan przygotowany przez sługę Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego. Podejmujemy służbę przy ołtarzu wybierając sobie jeden dzień dyżuru w tygodniu. Uczymy się przez to obowiązkowości, wytrwałości, skupienia.
I ty możesz zostać ministrantem i kształtować swój charakter przy najlepszym Trenerze na świecie – Jezusie Chrystusie!

Odpowiedzialny za wspólnotę jest ks. Szymon Miłek.
Kontakt: szymon.milek@gmail.com