Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza

Obecnie kilkudziesięciu chłopców. Spotykają się co tydzień: lektorzy w poniedziałki o godz. 20.00, ministranci we wtorki o godzinie 17:00. Służą do Mszy św. i nabożeństw, poszerzają wiedzę o liturgii , dbają o swój wzrost duchowy, grają w piłkę, organizują wycieczki. Są bardzo aktywni.