Sakramenty

Bierzmowanie

Informacje na rok szkolny 2021/22

W miesiącu lutym spotkania do bierzmowania będą prowadzone on-line.
O terminach poinformujemy przez dziennik elektroniczny w szkole.
Uczniów spoza SP 29 prosimy o kontakt z księdzem Pawłem kspawel@int.pl.
 

Rozpoczynamy bezpośredni etap przygotowania do sakramentu bierzmowania, którego w naszej parafii udzieli ks. Kardynał Stanisław Dziwisz dnia 25 marca 2022 o godzinie 18.30.

Najbliższe wydarzenia związanie z bezpośrednim
przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.

22.02.2022 – wtorek godzina 17.30 w kościele celebracja wyznania wiary i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

03.03.2022 – rozmowy z kandydatami do bierzmowania.
Biuro Sanktuarium sala nr 4:
 – Czwartek (3.03.2022) od 14.30 do 16.00,
 – Sobota (5.03.2022) od 11.00 do 13.00,
 – Czwartek (10.03.2022) od 15.30 do 18.00. 
Prosimy o zapisy u katechetów. Kandydaci spoza SP 29 prosimy o kontakt e-mail kspawel@int.pl i przybycie na wyznaczona godzinę.

04.03.2022 – pierwszy piątek o 16.30 spowiedź, 17.00 Msza święta z celebracja Przyjęcia Krzyża.

08.03.2022 – wtorek 17.30 ceremonia wybrania imienia

15.03.2022 – wtorek godzina 17.00 próba liturgii bierzmowania.

24.03.2022 – czwartek  godzina 18.00 okazja do spowiedzi, 18.30 Msza święta z katechezą dla kandydatów i rodziców. Po Mszy przekazanie dokumentów uprawniających do bierzmowania.

25.03.2022 – piątek o 18.00 spotykamy się w kościele ze świadkami na czuwaniu przed liturgią bierzmowania, która rozpocznie się o 18.30.

 
 
 
 
Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?
 
Osoba ochrzczona, która żyje wiarą i pragnie umocnienia więzi z Bogiem przez działanie Bożego Ducha.
 
 
Czuję się zagubiony w wierze. Czy mogę rozpocząć przygotowanie?
 
Tak. Podczas przygotowań możesz znaleźć odpowiedzi na pytania, które nosisz w sercu. Ostatecznie, sam podejmiesz decyzję, czy chcesz być bierzmowanym. 
 
 
Jak zgłosić chęć udziału w przygotowaniach do bierzmowania?
 
Należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z dokumentami przekazać ją wyznaczonym terminie, tj 2 października 2020 o godzinie 18.00 w kościele. 
 
 
Jak będzie wyglądał harmonogram spotkań?
 
Harmonogram spotkań będzie ustalony gdy otrzymamy zgłoszenia od kandydatów. Klasy 7 Szkoły Podstawowej: 1 spotkanie w miesiącu. Klasy 8 i młodzież ze szkół średnich, oraz kandydaci dorośli: 2 spotkania w miesiącu, w tym celebracje liturgiczne. 
 
 
W jakim wieku rozpoczyna się przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii?
 
Zapraszamy kandydatów z klas 7 i 8 Szkół Podstawowych, oraz młodzież szkół średnich. Do bierzmowania w naszej parafii mogą też przygotowywać się dorośli. 
 
 
Czy mogę przygotowywać się do bierzmowania i nie uczestniczyć w katechezie szkolnej? 
 
Nie. Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w zajęciach religii w szkole. 
 
 
Jakie są ogólne warunki stawiane kandydatom do bierzmowania?
 
  • Zadbaj o swoją relację z Bogiem. Zachęcamy kandydatów do spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca i udziału w niedzielnej Mszy Świętej.
  • Pomyśl czy znasz mały katechizm i podstawowe modlitwy? Jeżeli nie, to uzupełnij swoje braki.
  • Pokaż klasę i zaangażuj się w przygotowania.
  • Podziel się wiarą, może uda ci się kogoś zachęcić do pójścia za Jezusem.
 
Jak będzie wyglądało przygotowanie w przypadku obostrzeń związanych z koronawirusem?
 
W przypadku obostrzeń część przygotowań będzie miało charakter zdalny.
 
 
Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii?
 
Ks. Paweł Palej e-mail: kspawel@int.pl
 
Jeżeli masz dodatkowe pytania i sugestie podziel się nimi na spotkaniu. 
Serdecznie zapraszamy!
 
 

Bierzmowanie – Obrzęd

obrzęd-bierzmowania-