VI-VII w. – powstaje kopiec, nazwany później Kopcem Krakusa. Uważany jest za grób legendarnego władcy Krakowa; został jednak wzniesiony zanim na tych ziemiach pojawili się Wiślanie.

XI-XII w. – zostaje zbudowany kościółek pw. św. Benedykta; jego twórcami byli prawdopodobnie benedyktyni z Tyńca 1254 – pierwsza pisana wzmianka o kościółku pw. św. Benedykta (Kodeks Dyplomatyczny Katedry Wawelskiej).

27 luty 1335 – powstaje miasto Kazimierz, powoli obrastające w przedmieścia; jednym z nich jest właśnie Podgórze. Parafią jest wówczas kościół pw. św. Jakuba, dziś nie istniejący.
początek XVI w. – pierwsze zapiski na temat osady w miejscu dzisiejszego Podgórza.

1702 – powstaje plan Krakowa i okolic; zaznaczono na nim kościółek pw. św. Benedykta i kopiec Kraka.

1772 – po I rozbiorze Polski Wisła została uznana za granicę między Polską i Austrią; tym samym Podgórze znalazło się po stronie austriackiej.

1776 – Austriacy wycofali się z Kazimierza, a za główną siedzibę obrali sobie Podgórze; powstaje pomysł stworzenia tu odrębnego, konkurencyjnego dla Krakowa miasta.

1782 – po raz pierwszy oficjalnie pojawia się nazwa Podgórze (zapiski cyrkularne do stacyi Podgórskiej).

1784 – cesarz Józef II wydaje uniwersał, w którym nadaje Podgórzu prawa miejskie. Jest w nim zawarty artykuł o konieczności budowy kościoła.

1 maja 1788 – w Podgórzu powstaje pierwsza szkoła 10 września 1793 – do Podgórza przyjechał Tadeusz Kościuszko, który tu spotkał się z przedstawicielami konspiracji warszawskiej, w celu omówienia organizacji powstania.

3 sierpnia 1808 – Podgórze otrzymuje nowy herb.

1809 -1815 – Podgórze zostaje przyłączone do Krakowa jako IV Dzielnica i wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego.

19 kwietnia 1818 – Franciszek I wydał dekret o budowie kościoła i erygowaniu parafii w Podgórzu. Msze św. odbywały się w budynku Oekonomie Gebaeude – rządowym obiekcie wielofunkcyjnym.

1832 – powstaje kościół pw. św. Józefa, wokół którego zaczęto organizować Rynek Podgórski.

luty 1846 – w czasie Powstania Krakowskiego Podgórze poniosło duże straty, tu zginął przywódca powstania – Edward Dembowski (pochowany na starym Cmentarzu Podgórskim).

25 sierpnia 1881 – uroczyste poświęcenie nowego budynku szkoły.

1892 – 96 – z inicjatywy kierownika szkoły ludowej w Podgórzu Wojciecha Bednarskiego powstaje park miejski, nazwany później jego imieniem.

XIX/XX w. – powstaje pomysł utworzenia Wielkiego Krakowa – miasta obejmującego wszystkie okoliczne wsie, w tym miasto Podgórze, którego mieszkańcy gwałtownie przeciwko temu zaprotestowali.

1905 – zostaje rozebrany kościół pw św Józefa; w tym samym roku, na tym samym miejscu, zaczyna się budowa nowego, obecnego kościoła.

1909 – konsekracja świątyni przez ks. bpa sufragana Anatola Nowaka.

1910 – pojawia się projekt połączenia Podgórza z Płaszowem, Ludwinowem i Wolą Duchacką w celu utworzenia miasta równorzędnego z Krakowem; projekt ten zostaje przegłosowany niewielką ilością głosów. Podgórze jest wówczas w pełni samodzielną, doskonale zaprojektowaną i bogatą jednostką.

1 lipca 1915 – następuje połączenie obu miast; uroczystą Mszę św. w kościele mariackim odprawia ks. kard. Adam Sapieha.

Kościół św. Józefa

Historia Święci Ołtarze Galerie

Kościółek św. Benedykta

Historia Odpust "Rękawka" Galerie

Dzwonnica

Historia Dzwony Galerie

Kamieniołom JP2

Historia Scena Klub Galeria