Pogrzeb należy zgłaszać w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu U.S.C.
2. Zaświadczenie o zaopatrzeniu na śmierć
3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Należałoby naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy Św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych. Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Św. ( z przyjęciem Komunii Św.).

Kościół św. Józefa

Historia Święci Ołtarze Galerie

Kościółek św. Benedykta

Historia Odpust "Rękawka" Galerie

Dzwonnica

Historia Dzwony Galerie

Kamieniołom JP2

Historia Scena Klub Galeria