Wspólnoty Wspólnoty św. Józefa

Wspólnota Młodzieży Św. Józefa „Na Skale”

1. Cele wspólnoty
Wspólnota Młodzieży Św. Józefa „Na Skale” będzie środowiskiem dla młodzieży licealnej/studentów, przeznaczonym m.in. do: rozwoju duchowego, zawierania nowych znajomości, kulturalnej i budującej dyskusji.

2. Kształt wspólnoty
Wspólnota będzie składać się z członków wspólnoty (młodzieży w wieku licealnym/studenckim), w tym liderów, a także duszpasterza – księdza Pawła Paleja.

3. Działalność i forma spotkań
Działalność wspólnoty opierać się będzie na regularnych spotkaniach odbywających się raz w tygodniu. Spotkania będą trwać ok. godziny.
Terminy spotkań zostaną wyznaczone po uzupełnieniu przez chętnych do spotkań ankiety internetowej oraz po zatwierdzeniu umownych terminów przez księdza Proboszcza. Miejscem spotkań będzie sala parafialna.

Spotkania będą miały charakter formacyjny i integracyjny. Oparte będą na: analizie fragmentów Pisma Świętego, konferencjach i dyskusjach na tematy: powołania, wchodzenia w dorosłość, żywotów Świętych, relacji z Bogiem i innymi ludźmi, itp., modlitwie grupowej, grach tematycznych, luźnej rozmowie, graniu i śpiewaniu.

W trakcie niektórych spotkań będzie możliwość spowiedzi oraz rozmowy z kierownikiem duchowym.

Po pierwszym spotkaniu zostanie opracowana lista tematów spotkań oraz kalendarium wspólnoty, gdzie wpisane zostaną terminy kolejnych spotkań i wyjazdów.

Raz w miesiącu planujemy odprawić wspólnotową Mszę Świętą, w której będą mogli posługiwać  członkowie wspólnoty (służenie do mszy, czytania, śpiew itd.). Terminy Mszy będą ustalane z członkami na spotkaniach.

Planujemy także organizować wspólnotowe wyjazdy rekolekcyjne w niektóre weekendy, w trakcie ferii zimowych, a także wakacji.*

Aby więzi między członkami wspólnoty zacieśniały się planujemy co jakiś czas zorganizować spotkania integracyjne w atrakcyjnych dla uczestników formach, jak np. spotkanie z planszówkami, wyjście do kina, wycieczka rowerowa, wyprawa w góry itp.

4. Dla kogo jest wspólnota „Na Skale”?
„Na Skale” jest otwarta dla wszystkich szukających „czegoś więcej” w wierze, chcących ożywić swoją relację z Bogiem, znaleźć dobrych ludzi na swojej drodze, chcących poczuć, że nie są sami ze swoją wiarą, pragnących poznać bliżej Boga i Jego Świętych, a także zwyczajnie porozmawiać w dobrej atmosferze, przy smacznym jedzeniu i dobrej muzyce :).

*ze względu na pandemię koronawirusa nie jesteśmy w stanie określić, czy wyjazdy faktycznie się odbędą (jest to nasza inicjatywa, którą chcemy zrealizować wraz z młodzieżą)

5. Liderzy
Poszukujemy 2 osób chętnych do pełnienia roli Liderów wspólnoty. Liderzy, we współpracy z duszpasterzem, będą pomagać w przygotowaniach i koordynacji działań w trakcie spotkań.

6. Jak dołączyć do Wspólnoty „Na Skale” ?
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie internetowej ankiety: https://forms.gle/YJbSexHXQ4ahJtuE6 Informacje o terminie pierwszego spotkania pojawią się na parafialnej stronie internetowej http://jozef.diecezja.pl/ogloszenia-parafialne/ oraz w ogłoszeniach parafialnych czytanych w kościele.

W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Pawłem kspawel@int.pl