Wspólnoty Wspólnoty św. Józefa

Wspólnota Młodzieży – Warsztat Józefa

Młodzież maturalną , studentów i młodzież pracującą zapraszamy do tworzącej się grupy przy naszej parafii. Opiekunem wspólnoty będzie ks. Zbigniew. Spotkania w niedzielę po Mszy św. o godz. 18.30.