Schola

Schola parafialna „Nutki Św. Józefa”

Do scholi należy 30 dzieci w wieku 7-15 lat. W skład wchodzą zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Opieką nad grupą sprawuje s. Grażyna Zelek i ks. Maksymilian Grabowski.

Głównym zadaniem scholi jest przygotowywanie oprawy liturgicznej na niedzielne Msze święte o godz. 10:30 z udziałem dzieci, jak również na Msze święte okolicznościowe. Spotkania grupy odbywają się w soboty o godz. 10:30 oraz w niedziele o 9:30 w salce nr 1 . Są one poświęcone przygotowaniu pieśni i psalmu na Eucharystię, a także tworzeniu radosnej atmosfery bycia we wspólnocie. Gry, zabawy i wycieczki to nieodłączne formy działalności grupy dziecięcej. Swoją radością i entuzjazmem dzieci wychwalają imię dobrego Boga. Łączy nas jedno – miłość do Pana Boga, którą wyrażamy poprzez muzykę. Naszym mottem są słowa św. Augustyna: „Kto śpiewa ten dwa razy się modli”. Dzięki scholi staliśmy się przyjaciółmi, darzymy siebie zaufaniem i zawsze możemy na siebie liczyć.
Dołącz do nas – odkryj siebie !

Zapraszamy wszystkich grających i śpiewających, którzy chcą do nas dołączyć. Z nami  wyłonisz z siebie ducha, zbliżysz się do Boga i spędzisz miło czas.

Do zobaczenia! 🙂