Aktualności

Rok Świętego Józefa

8 grudnia 2020r. został opublikowany list apostolski „Patris corde”, w którym Ojciec Święty ogłasza Rok św. Józefa. List poświęcony jest osobie św. Józefa, który został ukazany jako ojciec i wzorzec ojcostwa. Zachęcamy wszystkich do lektury (patrz: List Ojca Świętego „Patris corde”).

Penitencjaria Apostolska ogłosiła, że z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów. Oto niektóre z nich:
– Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.
– Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za przykładem św. Józefa, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą uzyskać odpust zupełny;
– Dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową;
– Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza;
– Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.