Aktualności

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

2 października 2020 rozpoczynamy przygotowania do bierzmowania.
18.00 Nabożeństwo Różańcowe,
18.30 Msza Święta, podczas której zbierzemy zgłoszenia od kandydatów.
 
Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Osoba ochrzczona, która żyje wiarą i pragnie umocnienia więzi z Bogiem przez działanie Bożego Ducha.
Czuję się zagubiony w wierze. Czy mogę rozpocząć przygotowanie?

Tak. Podczas przygotowań możesz znaleźć odpowiedzi na pytania, które nosisz w sercu. Ostatecznie, sam podejmiesz decyzję, czy chcesz być bierzmowanym.
 
Jak zgłosić chęć udziału w przygotowaniach do bierzmowania?

Należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z dokumentami przekazać ją wyznaczonym terminie, tj 2 października 2020 o godzinie 18.00 w kościele. 

Jak będzie wyglądał harmonogram spotkań?

Harmonogram spotkań będzie ustalony gdy otrzymamy zgłoszenia od kandydatów. Klasy 7 Szkoły Podstawowej: 1 spotkanie w miesiącu. Klasy 8 i młodzież ze szkół średnich, oraz kandydaci dorośli: 2 spotkania w miesiącu, w tym celebracje liturgiczne. 

W jakim wieku rozpoczyna się przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii?

Zapraszamy kandydatów z klas 7 i 8 Szkół Podstawowych, oraz młodzież szkół średnich. Do bierzmowania w naszej parafii mogą też przygotowywać się dorośli. 
Czy mogę przygotowywać się do bierzmowania i nie uczestniczyć w katechezie szkolnej? 

Nie. Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w zajęciach religii w szkole. 

Jakie są ogólne warunki stawiane kandydatom do bierzmowania?

  • Zadbaj o swoją relację z Bogiem. Zachęcamy kandydatów do spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca i udziału w niedzielnej Mszy Świętej.
  • Pomyśl czy znasz mały katechizm i podstawowe modlitwy? Jeżeli nie, to uzupełnij swoje braki.
  • Pokaż klasę i zaangażuj się w przygotowania.
  • Podziel się wiarą, może uda ci się kogoś zachęcić do pójścia za Jezusem.

Jak będzie wyglądało przygotowanie w przypadku obostrzeń związanych z koronawirusem?

W przypadku obostrzeń część przygotowań będzie miało charakter zdalny.

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii?

Ks. Paweł Palej e-mail kspawel@int.pl

Jeżeli masz dodatkowe pytania i sugestie podziel się niemi na spotkaniu. Serdecznie zapraszamy!

Bierzmowanie – karta zgłoszeniowa [POBIERZ]