Ku czci św. Józefa

Program w parafii

Nabożeństwa w środy

Od wielu lat w naszym sanktuarium w każdą środę gromadzą się czciciele św. Józefa na wieczornym nabożeństwie i Mszy św. W czasie eucharystycznego nabożeństwa  o godz. 18.00 czytane są intencje, które w ciągu minionego tygodnia zostały napisane przez wiernych.  Po nabożeństwie o godz. 18.30  sprawowana jest Msza św. z homilią w której uczestniczą także Mężczyźni św. Józefa.  Wspólnota ta organizuje  w każdą trzecią środę miesiąca po wieczornej Mszy św. tematyczne spotkania. W inne środy po wieczornej Mszy św. odbywają się spotkania w małych grupach lub adoracja Najświętszego Sakramentu.

Spotkania dla mężczyzn

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) „Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk  22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy „wspierają się nawzajem i wzajemnie się budują” (1Tes 5,11) i trwają w Bogu(Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.
Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka siec mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Więcej informacji :  www.mezczyzni.net

Spotkania w parafii św. Józefa w Krakowie – Podgórzu

Więcej informacji: https://jozef.diecezja.pl/nabozenstwa-i-msze-sw-ku-czci-sw-jozefa/