Poświęcenie płaskorzeźby 'Adoracja Chrystusa Zmartwychwstałego’ | 28 maja 2023

Fotografie: Adam Bujak