Liturgiczna Służba Ołtarza

Przyjecie ministrantow 2010 112b„Dziś, widząc was tutaj, przede mną, na Placu św. Piotra, myślę o apostołach i słyszę głos Jezusa, który mówi wam: «Już was nie nazywam sługami (…), ale nazwałem was przyjaciółmi: (…) wytrwajcie w miłości mojej, (…) abyście owoc przynosili» (J 15,9.16).

Wzywam was: słuchajcie tego głosu! Chrystus nie powiedział tego tylko 2000 lat temu; On jest żywy i mówi to wam teraz. Słuchajcie tego głosu z wielką gotowością; ma coś do powiedzenia każdemu. Być może niejednemu z was mówi: «Chcę, abyś mi służył w sposób szczególny jako kapłan, stając się w ten sposób moim świadkiem, będąc moim przyjacielem i wprowadzając innych w tę przyjaźń». Wsłuchujcie się więc z ufnością w głos Jezusa.

Powołanie każdego jest różnorodne, ale Chrystus pragnie przyjaźni ze wszystkimi, tak jak to uczynił z Szymonem, którego nazwał Piotrem, z Andrzejem, Jakubem, Janem i z pozostałymi Apostołami. Dał wam swoje słowo i nadal je daje, abyście poznali prawdę, abyście wiedzieli, jak naprawdę mają się rzeczy z człowiekiem, i abyście na tej podstawie wiedzieli, jak należy żyć sprawiedliwie, jak należy stawiać czoła życiu, aby stawało się prawdziwe. Będziecie mogli w ten sposób być, każdy na swój sposób, Jego uczniami i apostołami.” (Audiencja generalna, 2 sierpnia 2006 r.)

Nasza grupa ministrancka składa się obecnie z kilkunastu chłopców. Spotykamy się co tydzień we wtorki o godzinie 17:00, aby poszerzamy naszą wiedzę o liturgii i dbać o swój wzrost duchowy. Zawsze chętnie czekamy na nowych kandydatów. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: https://ministranciswieteg.wixsite.com/ministrancizjozefa