Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami
Światło Patriarchów, módl się za nami
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami
Józefie najczystszy, módl się za nami
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami
Józefie najmężniejszy, módl się za nami
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami
Józefie najwierniejszy, módl się za nami
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami
Wzorze pracujących, módl się za nami
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami
Opiekunie dziewic, módl się za nami
Podporo rodzin, módl się za nami
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami
Nadziejo chorych, módl się za nami
Patronie umierających, módl się za nami
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami
Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  1. P: Ustanowił go panem domu swego.
    W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.