Aktualności

Konkurs plastyczny o św. Józefie

Ogłaszamy plastyczno-literacki konkurs dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych pt. „Św. Józef – przyjaciel, opiekun i bohater mojej rodziny”. Młodsze dzieci (z przedszkoli i klas I-III) wykonują pracę plastyczną, a dzieci starsze (z klas IV-VIII) mają za zadanie opisać w krótkim opowiadaniu, w jakich sytuacjach św. Józef pomaga ich rodzinom. Zachęcamy do udziału! 

Regulamin Konkursu Parafialnego z okazji Uroczystości św. Józefa oraz ogłoszenia parafii św. Józefa w Podgórzu Sanktuarium


DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

A. D. 2021

§ 1 – Organizator

Organizatorem konkursu jest Parafia pw. św. Józefa w Podgórzu w Krakowie.

§ 2 – Cel

Celem konkursu jest aktywne włączenie się parafian – dzieci i młodzieży – do przeżywania Uroczystości św. Józefa oraz przygotowanie do ogłoszenia parafii Sanktuarium św. Józefa.

§ 3 – Temat

Temat konkursu – św. Józef – przyjaciel, opiekun i bohater mojej rodziny – nawiązuje do postaci św. Józefa oraz wpływu Jego wstawiennictwa na życie codzienne rodzin.

§ 4 – Uczestnicy i przebieg konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i klas „0” oraz uczniów szkół podstawowych od I do VIII. Będzie przebiegał w następujących grupach wiekowych:

a) GRUPA I – dzieci przedszkolne, z klas „0” i uczniowie klas I, II i III szkół podstawowych

b) GRUPA II – uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych.

Dzieci z GRUPY I wykonują pracę plastyczną (najlepiej w formacie A3, dowolną techniką, np. kolorowanie, malowanie, wyklejanie itp.) przedstawiającą w jakich sytuacjach z życia codziennego św. Józef pomaga ich rodzinom.

Uczestnicy z GRUPY II redagują krótkie opowiadanie (napisane na komputerze, max. na 1 stronę A4, czcionka Times New Roman, 12 pkt, marginesy 2,5cm, interlinia 1,5) na temat jednego wydarzenia, w którym św. Józef szczególnie pomógł im osobiście lub ich rodzinie. 

Termin i miejsce składania prac – CZYTELNIE PODPISANE prace należy składać w zakrystii lub wysłać pocztą na adres parafii, do dnia 19 marca 2021 roku.

§ 5 – Uwagi końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji wykonanych prac (zwłaszcza plastycznych) w formie wystawy oraz publikacją w internecie. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację pracy oraz przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby konkursu.

Dla autorów wszystkich prac przewidziane są pamiątkowe upominki za udział w konkursie.