Aktualności

Kolejny etap renowacji kościoła

W kościele za ołtarzem, w ambicie można było obejrzeć metalowe elementy, które zostały zdemontowane z kościelnej wieży i dachów kaplic. Kule, krzyże oraz metalowe chorągiewki zostały poddane konserwacji, pierwszej w ponad 110 lat historii kościoła. Odnowione, w najbliższych dniach ponownie wrócą na swoje miejsce. Była to jedyna i wyjątkowa okazja żeby  je zobaczyć z bliska.

W 2022 planowane jest kontynuacja remontu konserwatorskiego uszkodzonych fragmentów pokrycia dachów oraz hełmów wież.

Paweł Kubisztal
Stowarzyszenie Podgorze.pl