Rok św. Józefa

Program w parafii

Nabożeństwa w środy Od wielu lat w naszym kościele w każdą środę gromadzą się czciciele św. Józefa na wieczornym nabożeństwie i Mszy św. W czasie eucharystycznego nabożeństwa  o godz. 18.oo...

Odpusty

PENITENCJARIA APOSTOLSKADEKRET Prot. n. 866/20/I Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego...

Dokumenty papieskie

Leon XII – Quamquam Pluries  Jan XXIII – O odnowieniu nabożeństwa do Niebiańskiego Patrona Kościoła Jan Paweł II – Redemptoris Custos Franciszek – Patris Corde