Historia

Historia Kamieniołomu

Wrz 21, 2018Comments off

Budynek plebanii parafii św. Józefa w swoich najstarszych fragmentach pochodzi z przełomu w. XVII / XVIII i wzniesiony został w wyrobisku dawnego kamieniołomu. Pierwotnie stanowił

Kościół św. Benedykta

Wrz 21, 2018Comments off

Według obserwacji poczynionych podczas dwuletnich badań archeologicznych, powstanie pierwszego kościoła na Wzgórzu Lasoty można ostrożnie datować na początek XI wieku. Obserwacje te potwierdzają przebadane metodą

Z dziejów Podgórza

Wrz 21, 2018Comments off

VI-VII w. – powstaje kopiec, nazwany później Kopcem Krakusa. Uważany jest za grób legendarnego władcy Krakowa; został jednak wzniesiony zanim na tych ziemiach pojawili się Wiślanie.

Kościół św. Józefa

Wrz 21, 2018Comments off

Kościół św. Józefa w Krakowie Podgórzu zaprojektowany przez prof. Politechniki Lwowskiej Jana Sas-Zubrzyckiego, architekta i teoretyka, reprezentanta historyzmu, to jeden z najpiękniejszych neogotyckich kościołów w

Historia parafii

Wrz 21, 2018Comments off

W uniwersale Józefa II (akcie założycielskim miasta Podgórze) znalazł się artykuł, dotyczący konieczności budowy kościoła w nowo ukonstytuowanym mieście. Jednak, mimo że dekret ten wydany