Ołtarze

OŁTARZ GŁÓWNY „ZWIASTOWANIA”
Neogotycki, drewniany, wykonany w latach 1908-1009 przez Wita Wisza, Maksymiliana Krzyka i Jana Józefa Góreckiego. W środkowej części ołtarza stoi kamienna figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus wykonana przez Zygmunta Langmana w 1909 r. Z lewej strony pod baldachimem figura św. Elżbiety ze św. Janem Chrzcicielem z Barankiem. Po prawej stronie w analogicznym ujęciu św. Józef z Jezusem Zmartwychwstałym.
Na lewym skrzydle tryptyku płaskorzeźbione postacie Zachariasza i Archanioła Gabriela, a na prawym św. Anna z Matką Bożą i Archanioł Michał.
W górnej części zwieńczenia figura Boga Ojca z postaciami Aniołów. Powyżej postacie św. Barbary i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w otoczeniu Aniołów.

OŁTARZ ŚW. ANTONIEGO
Neogotycki, zbudowany w latach 1910-1911.
Ołtarz wykonali Wit Wisz, Maksymilian Krzyk i Jan Józef Górecki.
W środkowej części obraz św. Antoniego Padewskiego. Po bokach środkowej części pod baldachimami figury świętych: z lewej św. Andrzeja Apostoła, z prawej św. Jakuba Starszego. W górnej części na zwieńczeniu pod baldachimem figura św. Franciszka z Asyżu. Nad tabernakulum mosiężna skrzynia w kształcie krzyża z relikwiami św. O. Pio. Obok tabernakulum podobizna św. O.Pio.

OŁTARZ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Neogotycki, drewniany wykonany w latach 1911-1912 przez Wita Wisza, Maksymiliana Krzyka i Jana Józefa Góreckiego. W środkowej części ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ostrołukowe pole nad obrazem wypełnia herb Felińskich. Po obu stronach obrazu pod baldachimami ustawione są figury drewniane, polichromowane św. Piotra i św. Pawła, a na zwieńczeniu Archanioł Michał walczący z diabłem. W skrzyni mensy ołtarzowej znajduje się pierwsza trumna z blachy cynkowej w której był pochowany Św. Zygmunt Szczęsny Feliński założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Po lewej stronie ołtarza znajduje się obraz Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego namalowany przez Jana Chrząszcza w 2004 r. a poniżej wmurowana w ścianie skrzynia z zielonego marmuru a wewnątrz neogotycki relikwiarz z relikwiami Św. Zygmunta.

OŁTARZ KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Krzyż z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego wykonany przez Zygmunta Langmana w 1909 roku, wzorowany na tzw. Krucyfiksie Slackerowskim Wita Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie.

OŁTARZ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Neogotycki, drewniany w formie tryptyku wykonany przez Andrzeja Szajnę
z Jasła w 1914 roku. W środkowej części płaskorzeżba Matki Bożej z Dzieciątkiem przekazującej różaniec św. Dominikowi i św. Katarzynie Sieneńskiej. Na ruchomych skrzydłach po obu stronach sceny z życia Matki Bożej. Na zwieńczeniu w niszy rzeźbione figury Trójcy Świętej i postać MB Koronowanej w asyście Aniołów.

OŁTARZ SERCA PANA JEZUSA
Neogotycki, drewniany, wykonany przez J. Widuchowskiego w 1896 roku.
W środkowej części figura Chrystusa błogosławiącego Matkę Bożą i św. Jana Ewangelistę. U stóp Chrystusa dwa Anioły adorujące. Pod baldachimami na zwieńczeniu figury: świętych w stroju kardynalskim i zakonnym, oraz Aniołów nad pinaklami.

OŁTARZ ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA
Neogotycki, drewniany wykonany przez Władysława Druciaka w 1917 roku . W środkowej części płaskorzeżba św. Wincentego Ferreriusza patrona murarzy. W niszach figury św. Rocha z lewej i św. Józefa z prawej, a na zwieńczeniu pod baldachimem figura Anioła grającego na trąbie. Płaskorzeźbione antepedium przedstawia śmierć św. Józefa w otoczeniu Pana Jezusa i Matki Bożej.

OŁTARZ  APOSTOŁÓW  MIŁOSIERDZIA
ŚW. JANA PAWŁA  II, ŚW. BRATA  ALBERTA  i  ŚW. S.  FAUSTYNY
Ołtarz został wykonany w 2014 roku jako wotum wdzięczności Bogu za kanonizację Św.Jana Pawła II. Dolna część ołtarza neogotycka pochodzi  z 1909 r.
Górna część ołtarz została zaprojektowana przez Jerzego Dobka na wzór innych ołtarzy bocznych w kościele.W ołtarzu w centralnym miejscu jest obraz Św.Jana Pawła II namalowany na płótnie przez ks.Roberta Kruczka salezjanina. Po bokach figury św. Brata Alberta i św. Faustyny Kowalskiej zaprojektowane i wykonane w drewnie przez Piotra Idziego W górnej części znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego namalowany na płótnie przez Urszulę Hojkowską. Prace stolarskie wykonał Jerzy Kasprzyk z Dobczyc. W ołtarzu znajdują się relikwie świętych.
Fundatorami ołtarza są:  Eugeniusz i Alicja Batko oraz   Elżbieta Koterba ,Marian  Bryksy, Urszula Kania,  Jerzy Wrzecionek, Jerzy Wodnicki, Piotr Wójcik, Wiesław Obidowicz, Adam Winkler, Maciej Kawa, Agnieszka Chamiolo, Piotr Baran, Marek Maj, Jacek Skoczeń, Mariusz Sendor, Sebastian Chwedeczko , Karolina Witek ,Andrzej Barański, Henryk Kultys

 

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OŁTARZ MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY
Kaplica Adoracji została ustanowiona na pamiątkę 46 Kongresu Eucharystycznego w 1997 r. dekretem ks. kard. Franciszka Macharskiego a poświęcona przez bpa Jana Szkodonia 16 listopada 1997 roku. W 2009 roku w listopadzie po generalnym remoncie kaplicy, renowacji ołtarza Drogę Krzyżową poświęcił ks. Bp Jan Szkodoń.

W Kaplicy Adoracji znajduje się ołtarz neogotycki, drewniany wykonany w 1910/1911 r. przez Wita Wisza, Mariana Krzyka i Jana Józefa Góreckiego. W środkowej części znajduje się obraz MB Nieustającej Pomocy w ozdobnej ramie. Po obu stronach figury: św. Pawła i św. Jana Ewangelisty. Na zwieńczeniu ołtarza pod baldachimem figura św. Szczepana pierwszego męczennika. W Kaplicy Adoracji na podeście ustawiony jest ołtarz soborowy, dekorowany złoconymi kolumnami. W środkowej części ołtarza herb kolejarzy, fundatorów ołtarza MB Nieustającej Pomocy. Na lewej ścianie wisi obraz św. Wincentego Ferreriusza oraz Krzyż. Na prawej ścianie czternaście stacji Drogi Krzyżowej nieznanego autora, płaskorzeźby odlane w brązie. Cenną ozdobą kaplicy są cztery witraże.