Odpust „Rękawka”

Rękawka – odpust połączony z ludową zabawą, która odbywa się co roku na Krzemionkach, koło kościółka św. Benedykta, obok kopca Krakusa. Nazwa kopca wiąże się z legendarnym Krakiem – bajecznym władcą Krakowa. Legenda mówi, że dla uczczenia pamięci Kraka lud usypał kopiec, nosząc ziemię w rękawach, stąd nazwa festynu – Rękawka.

Odbywa się on w pierwszym dniu po świętach wielkanocnych. Pełno tu wtedy straganów ze słodyczami i zabawkami, są karuzele, strzelnice i wiele podobnych atrakcji.

Nie ma już jednak „drzewka życia”, kiedyś tak popularnego na Rękawce; można je zobaczyć w Muzeum Etnograficznym – jest to wystrugane drzewko, na którego gałązkach siedzą drewniane ptaszki.

Dawniej krakowianie zrzucali z kopca owoce, jajka, pierniki, które łapali chłopcy, zabawnie koziołkując po trawiastym zboczu, ku ogólnej wesołości. Niektórzy historycy zwyczaj ten wiążą z kontynuowaniem obrzędu obdarzania pokarmem zmarłych. Zwyczaj ten zanikł zupełnie, ale przypomniał i odtworzył go w 1820 roku Konstanty Majeranowski. Nie było to łatwe. Gdyż w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej Wisła stanowiła granicę Wolnego Miasta Krakowa i władze austriackie nie zawsze życzliwie patrzyły na miejscowe zwyczaje.

W 1836 roku rogatka podgórska była otwarta krótko, a wejście na kopiec strzegło kilkunastu żołnierzy austriackich. W wyniku interwencji wojska zwyczaj zrzucania słodyczy i owoców z kopca przeniesiono na wzgórze Lasoty, bliżej kościółka św. Benedykta. Maria Estreicherówna pisze, że niegdyś hrabia Artur Potocki zrzucał z góry towar specjalnie zakupiony w kramach lub sypał rublami. Dziś nikt już nie rzuca grosików, a największą atrakcją są plastikowe pistolety i odpustowe cukierki w kolorowych papierkach.