Kamieniołom im. Jana Pawła II

„Kamieniołom” im. Jana Pawła II to piwnice pod budynkiem plebanii parafii św. Józefa – budynkiem który w swoich najstarszych fragmentach pochodzi z przełomu XVII / XVIII wieku i wzniesiony został w wyrobisku dawnego kamieniołomu. Pierwotnie stanowił zajazd z gospodą, izbami noclegowymi, stajnią dla koni i wodopojem w podwórku. Z tego okresu pochodzą podziemia, które pełniły funkcje składu towarów, opału, etc. Te podziemne pomieszczenia zostały w większej części wykute w skale wapiennej i przykryte kolebkowymi sklepieniami ceglanymi.Po ustanowieniu parafii budynek zakupiono dla potrzeb plebanii.Nazwa „Kamieniołom” pochodzi od tytułu poematu Karola Wojtyły „Kamieniołom”. Życie i nauczanie Bł.Jana Pawła II stało się inspiracją dla niezwykłych spotkań, wydarzeń w tym miejscu. Od 1980 roku po generalnym remoncie w „Kamieniołomie im. Jana Pawła II” odbywały się spotkania modlitewne, Msze św. za Ojczyznę, wystawy, konferencje, spektakle teatralne, koncerty, spotkania poetyckie. Od 2008 roku w „Kamieniołomie” po kolejnej renowacji organizowane są koncerty, wystawy, projekcje filmów, warsztaty teatralne dla dzieci. Obywają się tu także kursy przedmałżeńskie, spotkania dotyczące historii Polski, które prowadzi „ Klub Kamieniołom”. Jest to miejsce spotkań grup parafialnych, szkoleń, kursów.

Historia Kamieniołomu i archiwalne zdjęcia.