W uniwersale Józefa II (akcie założycielskim miasta Podgórze) znalazł się artykuł, dotyczący konieczności budowy kościoła w nowo ukonstytuowanym mieście. Jednak, mimo że dekret ten wydany został w roku 1784, to powstania samodzielnej paraf i podgórzanie doczekali się dopiero 19 kwietnia 1818 roku, czterdzieści dwa lata po obietnicy cesarza Józefa II. Powstanie paraf i nie znaczyło zresztą wcale budowy kościoła ? do użytku wiernych i ks. Alojzego Owsińskiego, pierwszego proboszcza podgórskiego, oddano skromną kaplicę w Oekonomie Gebaeude, budynku rządowym. W pomieszczeniu tym znajdował się wcześniej magazyn mundurów ? łatwo sobie więc wyobrazić warunki, w jakich przyszło podgórskim parafianom spotykać się na nabożeństwach.

Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w roku 1832. Wówczas to na Rynku Podgórskim powstał kościół pw. św. Józefa, wybudowany wg projektu budowniczego miejskiego Franciszka Brotschneidera. Kościół ten, wzniesiony w stylu klasycyzującym, cechował się bardzo prostą konstrukcją, przypominając prostą skrzynię z niska wieżą od frontu. Wyposażono go w sprzęty pochodzące ze zburzonego (1835-38) kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krakowie (drewniany ołtarz główny oraz marmurowe boczne).

Świątynia ta okazała się być zbudowana wadliwie i już na początku XX w. pojawiła się konieczność rozebrania jej. Do dziś jedyną pamiątką po starym kościele jest wznosząca się na tyłach nowej świątyni murowana dzwonnica z 1879 roku.

Gdy stało się jasne, że istniejący kościół grozi zawaleniem, zawiązał się komitet Budowy Kościoła, który w roku 1892 przyjął projekt autorstwa Józefa Kryłowskiego i Ignacego Sowińskiego. Jednak brak środków finansowych nie pozwalał na rozpoczęcie prac przy budowie. I może dobrze się stało, ponieważ przyjęty projekt zakładał wzniesienie skromnego, jednowieżowego kościoła, zdecydowanie mniej imponującego niż obecny.

Powstanie kościoła pw. św. Józefa w jego dzisiejszym kształcie podgórzanie zawdzięczają ks. Antoniemu Gruszeckiemu, ówczesnemu proboszczowi. Zwrócił on bowiem uwagę na wystawiony na wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie projekt architekta Jana Sas-Zubrzyckiego ? projekt nagrodzony II nagrodą w konkursie na kościół Chrystusa Zbawiciela w Warszawie. Jak się okazało, koncepcja architekta, miłośnika sztuki średniowiecznej, zainspirowanego budownictwem gotyku i renesansu, traf ła dokładnie w oczekiwania podgórskiego proboszcza.

W 1905 roku został rozebrany stary kościół, a 13 maja tegoż roku miało miejsce poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię. Roboty postępowały bardzo szybko, także 24 października 1909 roku odbyła się uroczystość konsekracji. Zaczęto wyposażać kościół.

Kościół św. Józefa

Historia Święci Ołtarze Galerie

Kościółek św. Benedykta

Historia Odpust "Rękawka" Galerie

Dzwonnica

Historia Dzwony Galerie

Kamieniołom JP2

Historia Scena Klub Galeria