Perła Neogotyku

Najnowszy album o naszym kościele Wydawnictwa Biały Kruk ze zdjęciami Adama Bujaka i Marcina Bujaka jest do nabycia w zakrystii

Letnie Podgórskie Koncerty

Od 1 lipca 2018 zapraszamy na Letnie Podgórskie Koncerty

Program: (więcej…)

Kościółek św. Benedykta

W okresie wakacji w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie można zwiedzać z przewodnikiem kościółek św. Benedykta

Ministranci i Lektorzy

Ministranci i lektorzy pełnią piękną i ważną posługę w czasie nabożeństw, Mszy św. procesji. Uczestniczą w formacji duchowej pod opieką ks. Maksymiliana. Organizują także wycieczki, mecze piłkarskie, obozy wakacyjne. Zapraszamy w nasze szeregi. Więcej

Schola "Nutki św. Józefa"

Pełna radosnych i rozśpiewanych dziewcząt i chłopców schola "Nutki św. Józefa" pod opieką Siostry Grażyny spotyka się w każdą sobotę o godz. 9.oo w salce nr 1. Schola śpiewa na Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 10.3o. Organizuje także inne spotkania i wyjazdy wakacyjne. Zapraszamy chętnych. Więcej.

Skauci Europy

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" jest ruchem wychowawczym. Celem jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru,zmysł służby, życie religijne. Skauting chce przygotować młodego człowieka do dorosłego życia, zawsze pełniąc rolę pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły. Więcej informacji: www.krakow.fse.pl.

Grupka

to wspólnota młodziezy gimnazjalnej i szkół średnich otwartej na osobisty rozwój i nawiązanie trwałych relacji rówieśniczych. Grupka nastawiona jest ewangelizacyjnie oraz w kierunku rozwijania swoich talentów: żonglerka, taniec, muzyka, śpiew, teatr, pantomima. Miejsce spotkań „Bunkier”. Więcej.

Vera Icon

Jesteśmy grupą twórczą składającą się z grafików, malarzy, rzeźbiarzy, scenografów, fotografów, filmowców... Jesteśmy przekonani, że sztuka może prowadzić do Boga. Spotykamy się, modlimy, dyskutujemy. Nasze działania polegają na promowaniu współczesnej kultury i sztuki chrześcijan. Chcemy naszymi zdolnościami przyczynić się do wielkiego dzieła Nowej Ewangelizacji - na własny sposób. Jesteśmy otwarci na współpracę Więcej.

WIO Wspólnota Indywidualności Otwartych

WIO to miejsce gdzie kształtują się Indywidualności – osoby, które nie boją się podejmować decyzji i brać za nie odpowiedzialności. Kształtowanie to wymaga pracy nad sobą, a czasem i przekraczania siebie. Dzięki takiemu rozwojowi budujemy Otwartość - na Boga i innych ludzi. I tak tworzy się Wspólnota, przestrzeń oparta na wspólnych celach i wartościach, gdzie zadajemy pytania, poszukujemy odpowiedzi, dążymy do Prawdy i prawdziwego spotkania z Bogiem.

Rada Parafialna

Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Do naszej Rady należą przedstawiciele różnych grup wiekowych, wspólnot i grup parafialnych. Obecna Rada w nowym składzie działa od wiosny 2013 roku i należy do niej 17 osób świeckich, księża i siostry pracujące w naszej parafii.

Macierzanka

to grupa MAM z małymi dziećmi (od 0 do 3 lat). Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach od 10.oo do 13.00 w salach parafii św. Józefa. Na spotkaniach, na które mamy przychodzą z dziećmi są poruszane ważne dla nich tematy dotyczące wychowania, bycia kobietą, matką, żoną. Często zapraszani są goście, którzy na zasadzie warsztatów, dyskusji dzielą się fachową wiedzą. www.macierzanka.org.pl
Kontakt: grupa.macierzanka@gmail.com

Mężczyźni św. Józefa

Ruch „Mężczyźni św. Józefa” pomaga w odkrywaniu roli mężczyzny w rodzinie, Kościele, społeczeństwie, wspiera rozwój duchowy, promuje życie wg priorytetów:Bóg, żona, dzieci, inne zaangazowania. W programie są comiesięczne spotkania, warsztaty,weekendowe rekorekcje, formacja w małych grupach, i inne.Spotkania odbywają się w środy o godz. 18.3o w kościele. Po Mszy św. w „Kamieniołomie im Jana Pawała II”. Więcej informacji: Więcej informacji..

Bractwo św. Józefa

Bractwo św. Józefa to wspólnota osób modlących się za zmarłych, konających, a także o łaskę dobrej śmierci. Księga zmarłych, którzy odeszli do wieczności w ostatnich latach, umieszczona w kaplicy św. Wincentego Fereriusza, wzywa do ufnej modlitwy w rocznicę śmierci. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Więcej.

Domowy Kościół - Oaza Rodzin

jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Pomaga małżeństwom na drodze pogłębiania ich chrześcijańskiej dojrzałości. Krąg rodzin spotyka się raz w miesiącu. Na takie spotkania składają się m.in. dzielenie się życiem - radościami i troskami, refleksje na temat wybranego fragmentu Biblii, wspólna modlitwa a także pogłębienie wiedzy religijnej.
Kontakt: 012 423 54 91, www.rdk.katolicki.eu.

Zespół charytatywny

to kilkanaście osób działających społecznie, poświęcając swój czas i siły organizując pomoc materialną dla ubogich i wielodzietnych rodzin naszej parafii, dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Opieką i pomocą objętych jest ponad 100 rodzin naszej parafii. Czekamy na tych, którzy chcieliby służyć. Niech do nas dołączą. Więcej.
Kontakt: fundacja89@tlen.pl. Tel 12 656 70 31.

Grupy Różańcowe

Członkowie Żywego Różańca poprzez modlitwę podejmują troskę o Kościół i świat, często przystępują do Sakramentów świętych, biorą udział w procesjach maryjnych, odważne stają w obronie wiary i Kościoła. Spotkania kobiet odbywają się w naszej parafii w pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.oo. Msza św. o godz. 18.3o. Mężczyźni spotykają się w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 7.3o.

Adoremus

Celem ruchu modlitewnego "Adoremus" jest ożywienie adoracji Najświętszego Sakramentu. Członkiem ruchu może zostać każdy, kto podejmie dwa zobowiązania: troszczyć się rozwój swojej modlitwy i adorować Jezusa przynajmniej 15 min.w tygodniu. W naszej parafii członkowie ruchu modlą się także w pierwsze czwartki miesiąca po Mszy wieczornej w kaplicy adoracji. Więcej informacji: www.adoremus.pl

Parafialny Klub Seniora

Organizuje spotkania przy kawie, herbacie, wykłady, dyskusje, wycieczki, pielgrzymki, projekcje filmów. Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. od 9.3o do 12.oo w sali nr 1.

Adoratorki

Publiczne Stowarzyszenie Wiernych pod nazwą Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wspólnotą zrzeszającą kobiety stanu wolnego. Jego celem jest służba bliźnim Członkinie – żyjąc w świecie, pośród codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych – przyrzekają postępowanie drogą rad ewangelicznych. Cel Stowarzyszenia realizują także poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu, rozmyślanie modlitwę liturgiczną oraz pomoc niesioną bliźnim. Więcej

Wspólnota Chemin Neuf

Wspólnota ktalicka, o powołaniu ekumenicznym, wywodzi się z grupy modlitewnej, powstała w 1973 w Lyonie (Francja). Liczy ona dzisiaj prawie 200 członków w 30 krajach. Małżeństwa, rodziny, osoby konsekrowane: wszyscy oni wybrali przygodę życia wspólnotowego, idąc za Chrystusem ubogim i pokornym, aby służyć Kościołowi i światu. www.chemin-neuf.org

Kościół św. Józefa

Historia Święci Ołtarze Galerie

Kościółek św. Benedykta

Historia Odpust "Rękawka" Galerie

Dzwonnica

Historia Dzwony Galerie

Kamieniołom JP2

Historia Galeria

Galerie zdjęć

Kościół Wydarzenia

Jerzy Ciesielski

Informacje