fatim

Roraty 2016

Zapraszamy na Msze Święte Roratnie przez cały Adwent codziennie o godz. 18.30 (z wyjątkiem niedziel). Rozpoznając znaki fatimskie razem z Maryją będziemy się przygotowywać na spotkanie z Panem Jezusem i do 100 rocznicy objawień w Fatimie.

images

Grupa biblijna

Katolicka wspólnota medytacji biblijnej „Ewangelia wolności” pw. NMP i św. Jana Pawła II, zaprasza na biblijne warsztaty 14 kroków „Jezus wyzwala i uzdrawia”. Początek w czwartek 3 listopada 2016 r. o godz. 19.15 w sali nr 3. Prowadzi dr Piotr Chrabąszcz.”

(więcej…)

Ministranci i Lektorzy

Ministranci i lektorzy pełnią piękną i ważną posługę w czasie nabożeństw, Mszy św. procesji. Uczestniczą w formacji duchowej pod opieką ks. Seweryna. Organizują także wycieczki, mecze piłkarskie, obozy wakacyjne. Zapraszamy w nasze szeregi. Więcej

Schola "Nutki św. Józefa"

Pełna radosnych i rozśpiewanych dziewcząt i chłopców schola "Nutki św. Józefa" pod opieką Siostry Grażyny spotyka się w każdą sobotę o godz. 9.oo w salce nr 1. Schola śpiewa na Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 10.3o. Organizuje także inne spotkania i wyjazdy wakacyjne. Zapraszamy chętnych. Więcej.

Skauci Europy

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" jest ruchem wychowawczym. Celem jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru,zmysł służby, życie religijne. Skauting chce przygotować młodego człowieka do dorosłego życia, zawsze pełniąc rolę pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły. Więcej informacji: www.krakow.fse.pl.

Grupka

to wspólnota młodziezy gimnazjalnej i szkół średnich otwartej na osobisty rozwój i nawiązanie trwałych relacji rówieśniczych. Grupka nastawiona jest ewangelizacyjnie oraz w kierunku rozwijania swoich talentów: żonglerka, taniec, muzyka, śpiew, teatr, pantomima. Miejsce spotkań „Bunkier”. Więcej.

Vera Icon

Jesteśmy grupą twórczą składającą się z grafików, malarzy, rzeźbiarzy, scenografów, fotografów, filmowców... Jesteśmy przekonani, że sztuka może prowadzić do Boga. Spotykamy się, modlimy, dyskutujemy. Nasze działania polegają na promowaniu współczesnej kultury i sztuki chrześcijan. Chcemy naszymi zdolnościami przyczynić się do wielkiego dzieła Nowej Ewangelizacji - na własny sposób. Jesteśmy otwarci na współpracę Więcej.

WIO Wspólnota Indywidualności Otwartych

WIO to miejsce gdzie kształtują się Indywidualności – osoby, które nie boją się podejmować decyzji i brać za nie odpowiedzialności. Kształtowanie to wymaga pracy nad sobą, a czasem i przekraczania siebie. Dzięki takiemu rozwojowi budujemy Otwartość - na Boga i innych ludzi. I tak tworzy się Wspólnota, przestrzeń oparta na wspólnych celach i wartościach, gdzie zadajemy pytania, poszukujemy odpowiedzi, dążymy do Prawdy i prawdziwego spotkania z Bogiem.

Rada Parafialna

Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Do naszej Rady należą przedstawiciele różnych grup wiekowych, wspólnot i grup parafialnych. Obecna Rada w nowym składzie działa od wiosny 2013 roku i należy do niej 17 osób świeckich, księża i siostry pracujące w naszej parafii.

Macierzanka

to grupa MAM z małymi dziećmi (od 0 do 3 lat). Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach od 10.oo do 13.00 w salach parafii św. Józefa. Na spotkaniach, na które mamy przychodzą z dziećmi są poruszane ważne dla nich tematy dotyczące wychowania, bycia kobietą, matką, żoną. Często zapraszani są goście, którzy na zasadzie warsztatów, dyskusji dzielą się fachową wiedzą. www.macierzanka.org.pl
Kontakt: grupa.macierzanka@gmail.com

Mężczyźni św. Józefa

Ruch „Mężczyźni św. Józefa” pomaga w odkrywaniu roli mężczyzny w rodzinie, Kościele, społeczeństwie, wspiera rozwój duchowy, promuje życie wg priorytetów:Bóg, żona, dzieci, inne zaangazowania. W programie są comiesięczne spotkania, warsztaty,weekendowe rekorekcje, formacja w małych grupach, i inne.Spotkania odbywają się w środy o godz. 18.3o w kościele. Po Mszy św. w „Kamieniołomie im Jana Pawała II”. Więcej informacji: Więcej informacji..

Bractwo św. Józefa

Bractwo św. Józefa to wspólnota osób modlących się za zmarłych, konających, a także o łaskę dobrej śmierci. Księga zmarłych, którzy odeszli do wieczności w ostatnich latach, umieszczona w kaplicy św. Wincentego Fereriusza, wzywa do ufnej modlitwy w rocznicę śmierci. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Więcej.

Domowy Kościół - Oaza Rodzin

jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Pomaga małżeństwom na drodze pogłębiania ich chrześcijańskiej dojrzałości. Krąg rodzin spotyka się raz w miesiącu. Na takie spotkania składają się m.in. dzielenie się życiem - radościami i troskami, refleksje na temat wybranego fragmentu Biblii, wspólna modlitwa a także pogłębienie wiedzy religijnej.
Kontakt: 012 423 54 91, www.rdk.katolicki.eu.

Zespół charytatywny

to kilkanaście osób działających społecznie, poświęcając swój czas i siły organizując pomoc materialną dla ubogich i wielodzietnych rodzin naszej parafii, dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Opieką i pomocą objętych jest ponad 100 rodzin naszej parafii. Czekamy na tych, którzy chcieliby służyć. Niech do nas dołączą. Więcej.
Kontakt: fundacja89@tlen.pl. Tel 12 656 70 31.

Grupy Różańcowe

Członkowie Żywego Różańca poprzez modlitwę podejmują troskę o Kościół i świat, często przystępują do Sakramentów świętych, biorą udział w procesjach maryjnych, odważne stają w obronie wiary i Kościoła. Spotkania kobiet odbywają się w naszej parafii w pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.oo. Msza św. o godz. 18.3o. Mężczyźni spotykają się w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 7.3o.

Adoremus

Celem ruchu modlitewnego "Adoremus" jest ożywienie adoracji Najświętszego Sakramentu. Członkiem ruchu może zostać każdy, kto podejmie dwa zobowiązania: troszczyć się rozwój swojej modlitwy i adorować Jezusa przynajmniej 15 min.w tygodniu. W naszej parafii członkowie ruchu modlą się także w pierwsze czwartki miesiąca po Mszy wieczornej w kaplicy adoracji. Więcej informacji: www.adoremus.pl

Parafialny Klub Seniora

Organizuje spotkania przy kawie, herbacie, wykłady, dyskusje, wycieczki, pielgrzymki, projekcje filmów. Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. od 9.3o do 12.oo w sali nr 1.

Zespół muzyczny

Jestesmy młodymi ludźmi, których połączyła wspólna pasja grania i śpiewania na chwałe Bożą. Spotykamy się regularnie w każdy poniedziałek w „Bunkrze” o godz. 19.oo.Uczymy się nowych piosenek, rozwijamy się wokalnie i instrumentalnie, a także duchowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby razem z nami chwalić Boga. Więcej informacji i kontakt.

Adoratorki

Publiczne Stowarzyszenie Wiernych pod nazwą Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wspólnotą zrzeszającą kobiety stanu wolnego. Jego celem jest służba bliźnim Członkinie – żyjąc w świecie, pośród codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych – przyrzekają postępowanie drogą rad ewangelicznych. Cel Stowarzyszenia realizują także poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu, rozmyślanie modlitwę liturgiczną oraz pomoc niesioną bliźnim. Więcej

Wspólnota Chemin Neuf

Wspólnota ktalicka, o powołaniu ekumenicznym, wywodzi się z grupy modlitewnej, powstała w 1973 w Lyonie (Francja). Liczy ona dzisiaj prawie 200 członków w 30 krajach. Małżeństwa, rodziny, osoby konsekrowane: wszyscy oni wybrali przygodę życia wspólnotowego, idąc za Chrystusem ubogim i pokornym, aby służyć Kościołowi i światu. www.chemin-neuf.org

Kościół św. Józefa

Historia Święci Ołtarze Galerie

Kościółek św. Benedykta

Historia Odpust "Rękawka" Galerie

Dzwonnica

Historia Dzwony Galerie

Kamieniołom JP2

Historia Scena Klub Galeria

Galerie zdjęć

Kościół Wydarzenia

Jerzy Ciesielski

Informacje