Adoratorki

ADORATORKI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Publiczne Stowarzyszenie Wiernych

Publiczne Stowarzyszenie Wiernych pod nazwą Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wspólnotą zrzeszającą kobiety stanu wolnego. Jego celem jest służba bliźnim poprzez ukazywanie miłości Jezusowego Serca. Dokonuje się przede wszystkim poprzez życie w przyjaźni z Chrystusem. Dlatego członkinie – żyjąc w świecie, pośród codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych – przyrzekają postępowanie drogą rad ewangelicznych : czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Cel Stowarzyszenia realizują także poprzez częstą Adorację Najświętszego Sakramentu, rozmyślanie modlitwę liturgiczną oraz pomoc niesioną bliźnim – zwłaszcza starszym, pogrążonym w żałobie po śmierci bliskich, ubogim, cierpiącym, duchowo zaniedbanym. Członkinie spotykają się na comiesięcznym dniu skupienia, odprawiają także doroczne rekolekcje.
Do Stowarzyszenia przyjmowane są panny i wdowy od 30 roku życia. Z tej racji charyzmat wspólnoty nabiera charakteru uświęcenia tzw. trzeciego wieku.

Stowarzyszenie wyrosło na bazie organizacji znanej w Kościele pod nazwą Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlatego nawiązuje do tradycji
i duchowości tejże formacji. Początek Stowarzyszenia to wspólnota o tej samej nazwie. Powołał ją do istnienia ks. dr Jerzy Woźniak, misjonarz Św. Wincentego
a Paulo, 11 listopada 1988r. Natomiast jako publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane zostało przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolitę krakowskiego, 20 października 2006r. On także zalecił, aby Stowarzyszenie podjęło duchową troskę o świętość kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej
w Kościele.
Asystentem kościelnym Stowarzyszenia jest ks. Andrzej Klima CM.

Zapraszamy do włączenia się w krąg MIŁOŚCI SERCA PANA JEZUSA !
Kontakt telefoniczny : 12 / 413- 73- 80 albo 606-809-246

NAJBLIŻSZY DZIEŃ SKUPIENIA – 14 kwietnia 2012r. – godz. 10 – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach- Kaplica Męki Pańskiej – Adoracja, Msza Św.